Kalendár primátora - archív 2015

JANUÁR

Dátum: 2. 1. 2015

- návšteva novorodeneckého oddelenia - posledný občan Trnavy a prvý občan Trnavy

Dátum: 5. 1. 2015

- pravidelná preventívna porada so zástupcom štátnej polície a Mestskej polície v Trnave

Dátum: 7. 1. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcami SAD Trnava
- pracovné stretnutie - Arcibiskupský úrad Trnava
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu

Dátum: 8. 1. 2015

- novoročné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave
- pracovná cesta do Bratislavy

Dátum: 9. 1. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave
- pracovné stretnutia so sekretármi komisií

Dátum: 12. 1. 2015

- pravidelná preventívna porada so zástupcom štátnej polície a Mestskej polície v Trnave
- pracovné stretnutie so zástupcom Ministerstvy dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave
- pracovné stretnutie s riaditeľom SKaŠZ

Dátum: 13. 1. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Siemens v Bratislave
- pracovná rokovanie Združenia K8 v Bratislave
- slávnostný ceremoniál udelenia štátnych vyznamenaní u prezidenta SR

Dátum: 14. 1. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej pošty Bratislava
- pracovné stretnutia s občanmi
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave
- zasadnutie Komisie sociálnej a zdravotnej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- zasadnutie okrskových volebných komisií
- pracovné stretnutie so zástupcami nadácie Zastavme korupciu
- zasadnutie Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Dátum: 15. 1. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcom na Okresnom riaditeľstve PZ SR
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti EKO REKREA
- pracovné stretnutie so zástupcami Zariadenia pre seniorov T. Vansovej
- novoročná recepcia primátora mesta Trnavy
- zasadnutie Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- Konferencia časopisu Smart Cities v hoteli Holiday Inn

Dátum: 16. 1. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave
- pracovné stretnutie so zástupcom organizácie Youth Politics Education
- tlačová beseda
- pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti PSA Peugeot Citroen a prehliadka závodu
- Konferencia časopisu Smart Cities v hoteli Holiday Inn

Dátum: 19. 1. 2015

- pravidelná preventívna porada so zástupcom štátnej polície a Mestskej polície v Trnave
- pracovné stretnutie so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu v Trnave
- pracovné stretnutie so zástupcami Rybárskeho zväzu
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Slovenskej autobusovej dopravy Trnava
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave
- pracovné stretnutia s občanmi Trnavy
- pracovné stretnutie s primátorom mesta Piešťany
- zasadnutie Bytovej komisie Mestského zasupiteľstva mesta Trnava
- pracovné stretnutie s predsedami poslaneckých klubov

Dátum: 20. 1. 2015

- pracovné stretnutie s občanmi Trnavy
- pracovné stretnutie s riaditeľmi škôl
- zasadnutie Mestskej rady

Dátum: 21. 1. 2015

- pracovné stretnutia s občanmi Trnavy
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave
- zasadnutie Komisie na udeľovanie ocenení mesta Trnava

Dátum: 22. 1. 2015

- pracovné stretnutia s občanmi Trnavy
- pracovné stretnutie so zástupcami združenia STORM
- pracovné stretnutie so zástupcami Slovenského streleckého zväzu
- pracovné stretnutie so zástupcami Prima banky
- pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej sporiteľne, Bratislava
- rokovanie Komisie školstva a vzdelávania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Dátum: 23. 1. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcom BD Agency Bratislava
- pracovné stretnutie so zástupcami Združenia pre ochranu zvierat
- pracovné stretnutie so zástupcom Karloveského tanečného centra
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave k rozpočtu mesta
- priateľské stretnutie - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave
- Dobrovoľný hasičský zbor - výročná členská schôdza

Dátum: 25. 1. 2015

- záverečné stretnutie s predstaviteľmi cirkvi pri príležitosti "Týždňa  modlitieb za jednotu kresťanov" ECAV

Dátum: 26. 1. 2015

- pravidelná preventívna porada so zástupcom štátnej polície a Mestskej polície v Trnave
- pracovné stretnutie so zástupcami Galérie J. Koniarka
- pracovné stretnutie so zástupcami združenia študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity- ELSA Trnava
- pracovné stretnutie s občanmi Trnavy
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave
- pracovné stretnutie so zástupcami Katedry školskej pedagogiky  TU - p. Púpala, p. Kaščák
- zasadnutie Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti TAX AUDIT Slovensko - p. Kupec, p. Straková

Dátum: 27. 1. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcom Zväzu automobilového priemyslu SR - p. Holeček
- stretnutie pracovného tímu "Programové obdobie rokov 2010-2020"
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave
- zasadnutie Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych pamiatok Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- zasadnutie Komisie životného prostredia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Dátum: 28. 1. 2015

- pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti REGIA - p. Blažek
- pracovné stretnutie s občanom Trnavy - p. Bachratý
- pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti TVORSAD - p. Pivoluska
- pracovné stretnutie so zástupcami o.z. KROKY - manželia Rumanovičoví
- pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti DeltAspol - p. Václavík
- pracovné stretnutie s občiankou Trnavy - p. Pallangová
- pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Ateliér S.A.K.T. - p. Nehaj
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave
- pracovné stretnutie so zástupcami odborového zväzu pre pracovníkov školstva - p. Galbová
- pracovné stretnutie so zástupcom občianskeho združenia Trnavská 13-tka
- zasadnutie Komisie pre riešenie problematiky neprispôsobivých občanov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Dátum: 29. 1. 2015

- pracovné stretnutia s občanmi Trnavy
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu v Trnave
- stretnutie so zástupcami TU
- pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti SALIX - p. Gubriansky
- pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti .A.S.A. Trnava - p. Puček
- celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou "Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy" na Trnavskej univerzite
- pracovné stretnutie s predsedami poslaneckých klubov

Dátum: 30. 1. 2015

- celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou "Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy" na Trnavskej univerzite
- XXV. Snem Únie miest Slovenska v Bratislave

 

FEBRUÁR

Dátum: 2. 2. 2015

- pravidelná preventívna porada so zástupcom štátnej polície a Mestskej polície v Trnave
- porada vedenia
- bežná agenda
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- priateľské stretnutie s jubilantkou, občianka mesta - p. Hulváková
- zasadnutie Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Dátum: 3. 2. 2015

- služobná cesta do zariadenia v Hornej Štubni
- zasadnutie odbornej poradnej skupiny pre oblasť doprava a cyklodoprava
- bežná agenda
- zasadnutie výberovej komisie "Rekonštrukcia mostu Radlinského "
- zasadnutie Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb  Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- pracovné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva s investorom Aquaparku

Dátum: 4. 2. 2015

- pracovné stretnutie  - p. Vahalíková - občianka
- pracovné stretnutie - p. Daniš - občan
- pracovné stretnutie so zástupcami Vinci park - p. Grega, p. Rusnák
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti 101 Drogerie - p. Kubík
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- bežná agenda
- zasadnutie odbornej poradnej skupiny pre oblasť životného prostredia
- zasadnutie Komisie na riešenie mandátov a sťažností

Dátum: 5. 2. 2015

- služobná cesta - pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Energiecomfort vo Viedni

Dátum: 6. 2. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti ZF SACHS Slovakia - p. Doll, p. Butko
- pracovné stretnutie so zástupcom a návšteva spoločnosti .A.S.A. Trnava - p. Puček
- bežná agenda
- pracovné stretnutie zástupcov Univerzity sv. Alžbety - p. Šavel, p. Ormandyová
-  pracovné stretnutie - diskusia o stave stromov so zástupcami spoločností spravujúcich zeleň v Trnave, odbornej verejnosti a zamestnancov MsÚ Trnava

Dátum: 9. 2. 2015

- pravidelná preventívna porada so zástupcom štátnej polície a Mestskej polície v Trnave
- pracovné stretnutie - p. Balážová - občianka
- pracovné stretnutie so zástupcom Srbského kultúrne-informačného centra - p. Ribič
- pracovné stretnutie - p. Fabiánová - občianka
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- bežná agenda
- zasadnutie odbornej poradnej skupiny pre oblasť vzdelávania
- pracovné stretnutie so zástupcom Trnavskej teplárenskej spoločnosti - p. Kovačovič
- pracovné stretnutie so zástupcom Strediska sociálnej starostlivosti - p. Očenáš, p. Klenovský
- pracovné stretnutie predsedov poslaneckých klubov
- informačný deň pre záujemcov o získanie dotácií z rozpočtu mesta Trnava - stretnutie s verejnosťou

Dátum: 10. 2. 2015

- pracovné raňajky so zamestnancami Odboru investičnej výstavby MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so starostom obce Biely Kostol
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- bežná agenda
- zasadnutie Mestskej rady

Dátum: 11. 2. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Seniorka - p. Mlynár, p. Reisingerová, p. Klenovský
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti LARSON Consulting - p. Žiak
- pracovné stretnutie - p. Gajlíková - občianka
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- bežná agenda
- pracovné stretnutie v Modranke - p. Petková, p. Béreš
- verejná prezentácia na tému "systém zimnej údržby v meste" za účasti spoločností vykonávajúcich zimnú údržbu

Dátum: 12. 2. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcom Okresného výboru hasičov - p. Mička
- pracovné stretnutie - p. Šarvaicová - občianka
- pracovné stretnutie so zástupcom Trnavskej arcidiecéznej charity - p. Dzurech
- pracovné stretnutie  - p. Horváthová, spoločnosť Eurest, s.r.o.
- pracovné stretnutie - p. Žigmund - občan
- bežná agenda
- zasadnutie odbornej poradnej slupiny pre oblasť sociálnu a zdravotníctva
- požehnanie mladých vín na Arcibiskupskom úrade

Dátum: 13. 2. 2015

- pracovné raňajky so zamestnancami Odboru právneho a majetkovéhom MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- bežná agenda
- pracovné stretnutie - p. Šmid, Trnavská univerzita
- pracovné stretnutie so zástupcom Trnavskej univerzity - p. Brestovanský
- 20. reprezentačný ples mesta Trnava

Dátum: 16. 2. 2015

- pravidelná preventívna porada so zástupcom štátnej polície a Mestskej polície v Trnave
- pracovné stretnutie - p. Stredanský - občan
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory - p. Tománková
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Ernst Young Slovakia s.r.o. - p. Hladká
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- bežná agenda
- pracovné stretnutie so zástupcom Univerzity sv. Cyrila a Metoda - p. Petranová
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti EKOREKREA - p. Pejkovič

Dátum: 17. 2. 2015

- pracovné raňajky so zamestnancami Odboru stavebného a životného prostredia MsÚ Trnava
- bežná agenda
- zasadnutie Mestského zatupiteľstva mesta Trnava
- pravidelné zvykoslovné podujatie Fašiangy 2015 - pochovávanie basy

Dátum: 18. 2. 2015

- tlačová beseda s novinármi po zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcom Plaveckého klubu Trnava - p. Bergmanová
- pracovné stretnutie so zástupcom Českého spolku na Slovensku - p. Kovář
- pracovné stretnutie - p. Matiašovič - občan
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- bežná agenda
- pracovné stretnutie so zástupcom Univerzity sv. Cyrila a Metoda - p. Matúš
- pracovné stretnutie so zástupcom Trnavskej univerzity - p. Filipek
- pracovné stretnutie so zástupom Národnej agentúry boja proti kriminalite - p. Marek
- pracovné stretnutie k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015

Dátum: 19. 2. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcom Slovenskej komory stavebných inžinierov - p. Kyseľ
- pracovné stretnutie - p. Škulec - občan
- pracovné stretnutie so zástupcom poisťovne UNION - p. Drobná
- pracovné stretnutie - p. Kristová - občan
- pracovné stretnutie - p. Kašša - občan
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- bežná agenda
- pracovné stretnutie so zástupcom Slovenského futbalového zväzu - p. Kováčik
- zasadnutie - Riadiaci výbor Zdravé mesto

Dátum: 20. 2. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcom agentúry SARIO - p. Stieranka
- pracovné stretnutie - p. Košík - občan
- pracovné stretnutie so zástupcom Slovenskej asociácie športu na školách - p. Javorka
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- bežná agenda
- priateľské stretnutire s rehoľou Saleziánov don Bosca - don Grach

Dátum: 23. 2. 2015

- pravidelná preventívna porada so zástupcom štátnej polície a Mestskej polície v Trnave
- pracovné stretnutie so zástupcom Spoločnosti na pomoc ľuďom s autizmom - p. Pogáni, p. Záhorová
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti United Industries,a .s. - p.Sebo, p. Cambel
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- bežná agenda
- pracovné stretnutie - p. Petová, p. Tibenský
- zasadnutie bytovej komisie

Dátum: 24. 2. 2015

- pracovné raňajky so zamestnancami Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ Trnava
- bežná agenda
- pracovné stretnutie so zástupcami Trnavského samosprávneho kraja
- pracovné stretnutie - p. Kvetanová, Krajský pamiatkový úrad
- zasadnutie Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Dátum: 25. 2. 2015

- pracovné stretnutie - p. Michalcová - občianka
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti FC Spartak - p. Petho
- pracovné stretnutie - p. Princová, Mestská športová hala
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti HOPE - p. Ručková
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- bežná agenda
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti STORM, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
- pracovné stretnutie k rozpočtu mesta Trnavy 2015

Dátum: 26. 2. 2015

- pracovné stretnutie - p. Kvetanová, Krajský pamiatkový úrad
- pracovné stretnutie - p. Slávik
- pracovné stretnutie - p. Fajmon
- pracovné stretnutie - p. Horváthová
- pracovné stretnutie so zástupcom Vojenského archívu v Trnave - p. Petráš
- pracovné stretnutie - p. Branišová
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- bežná agenda
- pracovné stretnutie so zástupcami Všeobecnej úverovej banky Trnava - p. Uhlár, p. Krupanská
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti SWAN - p. Novotný
- pracovné stretnutie - p. Ostrožlíková, p. Frátrik

Dátum: 27. 2. 2015

- pracovné raňajky so zamestnancami Odboru sociálneho MsÚ Trnava
- bežná agenda
- pracovné stretnutie s europoslancom - p. Sulíkom
- pracovné stretnutie - p. Klembara
- pracovné stretnutie so zástupcom AŠK Slávia - p. Gubrický
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu

 

MAREC

1. 3. 2015

-  slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

9. 3. 2015

- pravidelná preventívna porada so zástupcom štátnej polície a Mestskej polície v Trnave
- pracovné stretnutie s primátorom mesta Piešťany - p. Tamajka
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- zasadnutie Komisie sociálnej a zdravotnej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- zasadnutie Výboru mestskej časti Linčianska

10. 3. 2015

- pracovné raňajky so zamestnancami Odboru vzdelávania, športu a kultúry MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Transparency International - p. Kurian

11. 3. 2015

- pracovné stretnutie - p. Baláž
- pracovné stretnutie - p. Fandel
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti TAVOS - p. Lesanský, p. Jakab
- pracovné stretnutie - p. Bachratý
- pracovné stretnutie - p. Novotný, p. Pokorný
- zasadnutie Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

12. 3. 2015

- pracovné raňajky so zamestnancami Odboru dopravy a komunálnych služieb MsÚ Trnava
- Valné zhromaždenie Trnava Tourism
- pracovné stretnutie so zástupcom Fakulty zdravotníctva  a sociálnej práce TU - p. Slaný
- pracovné stretnutie - p. Levčík
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Obšivanová
- pracovné stretnutie so zástupcom Cintorínskych služieb - p. Rigo
- pracovné stretnutie - p. Královič
- pracovné stretnutie so zástupcami Knižnice J. Fándlyho, Univerzitnej knižnice TU - p. Koleková, p. Martinkovičová

13. 3. 2015

- konferencia Implementácia Integrovaného  regionálneho operačného programu na programové obdobie 2014-2020
- pracovné stretnutie so zástupcom Združenia historických miest a obcí Slovenska -p. Balžánka
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- obhliadka objektu priemyselného parku
- otvorenie výstavy historických bicyklov - západné krídlo radnice

14. 3. 2015

- Veľká cena Trnavy - 41. ročník medzinárodných plaveckých pretekov - MtF STU

16. 3. 2015

- pracovné stretnutie s primátorom mesta Piešťany - p. Tamajka
- pracovné stretnutie so zástupcami Rozvojovej banky Rady Európy na Slovensku
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Husár
- pracovné stretnutie - p. Holekši
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Trnavská asociácia sluchovo postihnutých - p. Cehlárik
- pracovné stretnutie - p. Holeczy
- pracovné stretnutie - p. Nováková
- zasadnutie Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- zasadnutie Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

17. 3. 2015

- pracovné stretnutie - p. Slamka
- pracovné stretnutie - p. Toporová
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- zasadnutie Mestskej rady

18. 3. 2015

- výberové konanie na pracovné miesto na OÚRaK "Vedúci úseku strategických koncepcií"
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- prijatie príslušníkov Polície ČR
- zasadnutie Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- zasadnutie Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

19. 3. 2015

- pracovné stretnutie - p. Vávra
- pracovné stretnutie - p. Frantová
- pracovné stretnutie - p. Šurin, Trnavské orgánové dni
- pracovné stretnutie - p. Konigová /Centrum pomoci pre rodinu/
- pracovné stretnutie - p. Habinák /spoločnosť CORA-GEO/
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti .A.S.A. Trnava - p. Antal
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- zasadnutie Riadiaceho výboru Zdravé mesto
- zasadnutie Komisie dopravy Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

20. 3. 2015

- pracovné stretnutie - p. Šišovská /Nový čas/
- pracovné raňajky so zamestnancami Odboru organizačného a vnútornej správy MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska - Vráble

23. 3. 2015

- pracovné stretnutie - p. Maggiová, primátorka Vrbového
- Gremiálna porada na MsÚ Trnava
-- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc
- zasadnutie Stavebnej komisie
- prijatie účastníkov medzinárodného seminára MsP
- zasadnutie Komisie sociálnej a zdravotnej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

24. 3. 2015

- pracovné raňajky so zamestnancami Odboru ekonomického MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - Rada seniorov
- zasadnutie Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- pracovné stretnutie s organizáciami pracujúcimi v 3. sektore - Pomoc marginalizovaným

25. 3. 2015

- pracovné stretnutie - p. Ševečková /Trnavský komorný orchester
- pracovné stretnutie - p. Valčeková /o.z. Skleróza multiplex/
- pracovné stretnutie - p. Daško, p. Horváth
- pracovné stretnutie - p. Horváthová
- pracovné stretnutie -p. Petríková
- pracovné stretnutie - p. Vadovič
- pracovné stretnutie - p. Ďurana /spoločnosť EUNICA MEDIA Žilina/
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu

26. 3. 2015

- pracovné raňajky so zamestnancami Odboru priemyselného parku a inovačných procesov MsÚ Trnava
- prijatie učiteľov pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov
- pracovné stretnutie - p. Ovad
- pracovné stretnutie - p. Balgavá /Základná umelecká škola Mozartova/
- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- zasadnutie Komisie mládeže a športu
- Pocta Hadriánovi Radvánimu - spomienkový večer

27. 3. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu

30. 3. 2015

- pravidelná preventívna porada so zástupcom štátnej polície a Mestskej polície v Trnave
- slávnostné otvorenie Aerobikového maratónu
- pracovné stretnutie - p. Novák /Slovenská gymnastická federácia/
- pracovné stretnutie - p. Ševčík
- pracovné stretnutie - p. Ryška
- pracovnés stretnutie - vdp. Vojtko

 

31. 3. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Slanina
- pracovné stretnutie so zástupcom Automobilového klastra - p. Cipár
- pracovné stretnutie - p. Brník
- pracovné stretnutie - p. Letovancová
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti PCA Peugeot Citroen - p. Švec

 

APRÍL

1. 4. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcom Automobilového klastra - p. Cipár
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- oslavy 70. výročia oslobodenia mesta Trnavy pri pomníku osloboditeľov na Námestí SNP v Trnave
- kolaudácia novovybudovaného Študentského domova Petra Pázmaňa, Trnavská univerzita, Trnava

2. 4. 2015

- prijatie mužstva Gladiator - hokejoví dorastenci
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

7. - 10. 4. 2015

- zahraničná pracovná cesta

13. 4. 2015

- porada vedenia
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Butt
- pracovné stretnutie - p. Hamala
- pracovné stretnutie - Guldan
- pracovné stretnutie - p. Rošák
- pracovné stretnutie s predsedami poslaneckých klubov - 1. aktualizácia rozpočtu
- zasadnutie Bytovej komisie

14. 4. 2015

- pracovné stretnutie - p. Žambokréty (Klub sklerózy Multiplex Trnava)
- pracovné stretnutie - p. Horváth (Združenie telesne postihnutých)
- pracovné stretnutie - JUDr. Kleiman (Okresná prokuratúra), Ing. Miterková
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Transparency International Slovensko
- tlačová beseda
- pracovné stretnutie - p. Procházka
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- Valné zhromaždenie AŠK Slávia Trnava

15. 4. 2015


- pracovné stretnutie - p. Antal (Okresný úrad Trnava)
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Top Development - p. Križanová
- pracovné stretnutie so zátupcami spoločnosti Trnavské materské centrum - p. Tóthová
- pracovné stretnutie zástupcov PdF Trnavskej univerzity- p. Bílik, p. Baláž
- pracovné stretnutie - p. Danišová
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcom Jednoty dôchodcov Slovenska - p. Fabián

16. 4. 2015

- diskusné stretnutie TREND Business Afternoon v Jasnej
- Finančná komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

17. 4. 2015

- okresné kolo súťaže IQ Olympiáda 2015 - súkromná ZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

20. 4. 2015

- Gremiálna porada - MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Zvolenská
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcami o.z. Meduška - p. Hirnerová, p. Pavlíková
- pracovné stretnutie -p. Fajnorová
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Konex - p. Kováč
- pracovné stretnutie- p. Košalko
- pracovné stretnutie - p. Novota

21. 4. 2015

- pracovná cesta do Bratislavy - pracovné rokovanie na Ministerstve pôdohospodárstva SR
- pracovné stretnutie - p. Minárik
- zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

22. 4. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- prijatie J.E. pána Akio Egawa, veľvyslanca Japonska
- Trnavské materské centrum - obhliadka objektu
- prijatie - odovzdanie výťažku z plesu
- pracovné stretnutie - p. Frátrik
- zasadnutie Výboru mestskej časti Modranka

23. 4. 2015

- pracovné raňajky so zamestnancami Odboru vzdelávania, školstva a kultúry MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti ZF SACHS Slovakia - p. Doll
- pracovné stretnutie - p. Mitošinková
- pracovné stretnutie so zástupcami Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru- p. Takács, p. Puškel
- pracovné stretnutie - p. Lučenič (Program 4you)
- pracovné stretnutie - p. Hlavatá (AIESEC Trnava)
- vyhlásenie výsledkov Víno Tirnavia Mestská športová  hala Trnava

24. 4. 2015

- pracovná cesta do Trenčína - stretnutie s pánom Rybníčkom, primátorom mesta Trenčín

27. 4. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Hepa group - p. Grepl
- pracovné stretnutie - p. Hirnerová
- pracovné stretnutie - p. Masaryková
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Štúdio 21 - p. Jurík

28. 4. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie na OR Hasičského a záchranného zboru SR v Trnave
- mimoriadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

29. 4. 2015

- tlačová beseda po Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - Taxislužba
- pracovné stretnutie - p. Holubčík
- pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva Trnava Tourism - p. Behro
- zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity

30. 4. 2015

- stretnutie starostov obcí "Funkčné mestské územie"
- pracovné stretnutie - p. Mančák
- pracovné stretnutie - p. Lauková
- pracovné stretnutie - p. Slávik (Združenie domových samospráv v Bratislave)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Utešiová

 

MÁJ

4. 5. 2015

- bezpečnostná porada so zástupcami štátnej polície a mestskej polície mesta Trnava
- gremiálna porada MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Peterka (dekan Materiálovo-technologická fakulta STU)
- spomienková slávnosť pri príležitosti 96. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika
- výberové konanie v spoločnosti TT- KOMFORT s.r.o.

5. 5. 2015

- pracovné stretnutie - p. Zeman
- Valné zhromaždenie Mestskej televízie Trnava, s.r.o.
- pracovné stretnutie - p. Benca (Slovenský strelecký zväz)
- pracovné stretnutie - p. Trokan
- zasadnutie Majetkovej komisie

6. 5. 2015

- pracovné stretnutie - p. Jakab (Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany)
- prijatie jubilantky - p. Kyselicová
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- ukončenie akademického roku 2014/2015 - TeDeum -Trnavská univerzita
- návšteva jubilantov Zariadenia pre seniorov

7. 5. 2015

- pracovné stretnutie - ID karta
- spomienková slávnosť "Deň víťazstva nad fašizmom"
- pracovné stretnutie - p. Opatovský
- pracovnés stretnutie - p. Hanzlík (Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou)
- pracovné stretnutie - p. Štrbová
- pracovné stretnutie - p. Kormanák
- pracovné stretnutie - p. Krištofová

11. 5. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Muráriková
- pracovné stretnutie - p. Tulisová (ČSOB)
- pracovné stretnutie - p. Brodňanová
- pracovné stretnutie - p. Bačíková

12. 5. 2015

- pracovná cesta - Hrnčiarovce nad Parnou - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie komisie na riešenie mandátov a sťažností
- zasadnutie komisie mládeže a športu

13. 5. 2015

- otvorenie podujatia Májový kvet
- pracovná cesta Ružindol - Rada ZMO Jaslovské Bohunice
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Šipoš
- pracovnés stretnutie - AIESEC

14. 5. 2015

- pracovná cesta  do Bratislavy - Fakulta architektúry STU Bratislava
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Vendel, p. Hunová (Krajská prokuratúra Trnava)
- pracovné stretnutie - p. Palúch
- pracovné stretnutie - p. Štrbová
- pracovná cesta do Piešťan

15. 5. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- úvodný ceremoniál finálneho turnaja majstrovstiev SR mladších minibasketbalistiek na AŠK Slávia
- mimoriadne zasadnutie Majetkovej komisie
- mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

18. 5. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovná cesta do Piešťan - Predstavenstvo a Dozorná rada TAVOS-u

19. 5. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovnés stretnutie so starostami obcí - Trnava Tourism
- rokovanie Valného zhromaždenia Trnava Tourism
- zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

20. 5. 2015

- výberové konanie - referent ekológie OÚRaK
- pracovná cesta do Bratislavy - Rada ZMOS
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

21. 5. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Štrpková
- pracovné stretnutie - p. Krištofová
- pracovná cesta do Trenčína - So sklerózou multiplex na bicykli - Od Tatier k Dunaju

22. 5. 2015

- pracovné cesta do Trenčína - So sklerózou multiplex na bicykli - Od Tatier k Dunaju
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

25. 5. 2015

- Gremiálna porada
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Kvetanová (Krajský pamiatkový úrad)
- zasadnutie Finančnej komisie MZ

26. 5. 2015

- pracovná cesta do Piešťan
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Majetkovej komisie MZ

27. 5. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovná cesta do Banskej Bystrice

28. 5. 2015

-  pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- slávnostné otvorenie 37. Slovensko-Českých endoskopických dní

29. 5. 2015

-

JÚN

1. 6. 2015

- pravidelná preventívna porada so zástupcom štátnej polície a Mestskej polície v Trnave
- prijatie Cena za mimoriadne výsledky
- Gremiálna porada MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Kormanák
- pracovné stretnutie - p. Dait
- mimoriadne Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

2. 6. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- Valné zhromaždenie Mestskej televízie Trnava, s.r.o.
- pracovné stretnutie-  p. Antal (.A.S.A. Trnava)
- pracovné stretnutie - p. Drobný
- pracovné stretnutie - p. Pacalaj
- pracovnés stretnutie - p. Padúchová
- Komisia na udeľovanie ocenení
- pracovné stretnutie s predsedami poslaneckých klubov

3. 6. 2015

- pracovná cesta do Viedne - Valné zhromaždenie a dozorná rada TT-KOMFORT s.r.o.
- zasadnutie Komisia životného prostredia

4. 6. 2015

- pracovné stretnutie - p. Grygar
- pracovné stretnutie - p. Turanský (Trnavský samosprávny kraj)
- pracovné stretnutie - p. Barancová (Právnická fakulta Trnavskej univerzity)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- školenie krízového štábu mesta Trnava
-pracovné stretnutie - p. Lorincz (L K Development)
- zasadnutie Stavebnej komisie

5. 6. 2015

- pracovná cesta do Bratislavy - Prezídium Únie miest Slovenska, Snem Únie miest Slovenska

8. 6. 2015

- porada vedenia
- pracovné stretnutie - p. Rusek (Kaufland, s.r.o.)
- pracovné stretnutie - p. Kozmová (Univerzita sv. Cyrila a Metoda)
- pracovné stretnutie -p. Valachovič (Art klub)
- pracovné stretnutie  -p. Kováčik (Slovak Telekom)

9. 6. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Frimmerová (Trnavské dobrovoľnícke centrum)

10. 6. 2015

- pracovné stretnutie - p. Meszáros (TM Real Bratislava)
- pracovné stretnutie - p. Pejkovič, p. Posinger (Hokejový klub Trnava)
- pracovné stretnutie - p. Vadovič
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

11. 6. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Jakab (TAVOS)

12. 6. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Šmid (Hokejový klub Trnava)

15. 6. 2015

- Valné zhromaždenie spoločníkov .A.S.A. Trnava, s.r.o.
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Finančnej komisie a Bytovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
- stretnutie primátora s poslancami MZ a občanmi mesta ohľadom TAVOSu - zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva

16. 6. 2015

- pracovná cesta do Piešťan - Valné zhromaždenie TAVOS, a.s.
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

17. 6. 2015

- Valné zhromaždenie spoločnosti TT-IT, s.r.o.

17. - 19. 6. 2015

- pracovná cesta do Českej republiky - Praha - konferencie ReSite

22. 6. 2015

- pracovná cesta do Piešťan - Dozorná rada spoločnosti TAVOS, a.s.
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Cotugna (Slovenské elektrárne,a.s.)
- pracovné stretnutie - p. Gbelcová, p. Sloboda (Územný spolok Slovenského červeného kríža)

23. 6. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- mimoriadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

24. 6. 2015

- tlačová beseda
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie -p. Čavojský
- pracovné stretnutie - p. Kruteková
- pracovné stretnutie -p. Hynek
- otvorená radnica - nádvorie radnice
- stretnutie s občanmi Modranky

25. 6. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Kresan (Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou)

26. 6. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovná cesta do Bratislavy - odovzdávanie ocenenia Zlaté vedro Milana Capáka

29. 6. 2015

- výberové konanie na vedúceho Odboru organizačného a vnútornej správy MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Vossloh Schwabe
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Bytovej komisie MZ mesta Trnava

30. 6. 2015

- pracovná cesta do Piešťan - Valné zhromaždenie spoločnosti TAVOS,a.s.

JÚL

1. 7. 2015

- pracovné stretnutie - p. Petková
- pracovné stretnutie - p. Hambálková
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Mesároš (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
- pracovná cesta do Piešťan - Mestský úrad Piešťany
- pracovná cesta do Bratislavy - p. Šebo (United Industries,a .s)

2. 7. 2015

- pracovné stretnutie - p. Kováč (Inštitút stresu)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovná cesta do Nitry - stretnutie so zástupcom fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva  Slovenskej  poľnohospodárskej univerzity v Nitre
- 2. kolo výberového konania na pozíciu vedúci Odboru organizačného a vnútornej správy MsÚ Trnava

3. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovná cesta do Piešťan - Dozorná rada TAVOS, a.s.

6. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Dudášová ( IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže)
- pracovné stretnutie - p. Belan
- pracovné stretnutie - p. Kurilla

7. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Oravcová
- pracovné stretnutie - p. Čavojský
- 3. kolo výberového konania na pozíciu referent komunikácie v kancelárii primátora
- zasadnutie Valného zhromaždenia Trnavatel, spol. s r.o.

8. 7. 2015

- pracovné stretnutie - p. Plesnivá
- pracovné stretnutie - p. Duboš
- pracovné stretnutie - p. Válek (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
- seminár o Trnavskom dobrovoľníckom centre
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

9. 7. 2015

- pracovné stretnutie - p. Jaroš
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - .A.S.A. Trnava s.r.o.
- pracovné stretnutie - p. Bagin

10. 7. 2015

- pracovné stretnutie - p. Čavojský
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Kuzma (SAD Trnava)

13. 7. 2015

- pracovná cesta do Bratislavy - pracovné rokovanie - Environmentálny fond
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

14. 7. 2015

- pracovné stretnutie - p. Minárik (TT-KOMFORT s.r.o.)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

15. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Jurík (Štúdio 21)
- pracovné stretnutie - p. Kuba
- stretnutie s občanmi Rekonštrukcia MK Kukučínova

16. 7. 2015

- pracovné stretnutie so starostami obcí mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava k príprave na programové obdobie EÚ 2014 - 2020
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

17. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Mizerová, p. Rezbárik
- pracovné stretnutie - p. Fabián
- pracovné stretnutie - p. Balažovič
- pracovné stretnutie - Doggies na Prednádraží

20. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Lančarič STREET SPORT
- pracovné stretnutie -  p. Melíšeková

21. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- valné zhromaždenie MTT

22. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Sawický
- pracovné stretnutie - p. Brestovanský (PdF TU)
- pracovné stretnutie - p. Hincová
- pracovné stretnutie - p. Fabian

23. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

24. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovná cesta do Bešeňovej - seminár Verejná kontrola miestnej samosprávy

27. 7. 2015

- pracovná cesta - Rakúsko

28. 7. 2015

- pracovná cesta - Rakúsko
- zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

29. 7. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Gubrický (AŠK Slávia)
- pracovné stretnutie - p. Petre
- pracovné stretnutie - p. Pašek


 

AUGUST

3. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu

4. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Šramková
- pracovné stretnutie  - p.Nižnánsky (TAVOS a.s.)

 

5. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovná skupina - športové dotácie na Mestskom úrade

 

6. 8. 2015

- pracovné stretnutie - JUDr. Kleiman (Okresná prokuratúra)
- pracovné stretnutie - p. Nižnánsky (TAVOS)
- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
 

7. 8. 2015

- pracovná cesta - Banská Štiavnica

10. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu

11. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- zasadnutie Majetkovej komisie mesta Trnava

12. 8. 2015

- pracovné stretnutie - p. Ševčík
- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Masaryková
- pracovné stretnutie - spol. ASSECO
- pracovné stretnutie - p. Polakovičová

 

13. 8. 2015

- pracovné stretnutie - primátor mesta Hlohovec a pani prednostka MsÚ Hlohovec - MsÚ Trnava
- Valné zhromaždenie spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.
- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Valent

 

14. 8. 2015

- pracovné stretnutie - p. Gubrický, p. Hlavna
- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu

17. 8. 2015

- porada vedenia
- dozorná rada TAVOS - Piešťany
- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu

18. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- mimoriadne MZ

 

19. 8. 2015

- pracovné stretnutie - p. Belko
- pracovné stretnutie - p. Jamborová
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti STAS, stavby a sanácie, s. r.o. Trnava
- pracovné stretnutie - p. Masaryková

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu

20. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Klinková
- pracovné stretnutie so zástupcami  spoločnosti Vallis - jazykové vzdelávanie,s.r.o.
- pracovné stretnutie so zástupcami Lucron Development - p. Muller

 

21. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Visions - p. Mikuščák
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Klubu priateľov železníc - p. Lužák

 

24. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Ševečková

- pracovné stretnutie - p. Michalcová
- pracovné stretnutie zástupcov Transparency International Slovensko

 

25. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

 

26. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - redaktorka, Plus 7 dní
- pracovné stretnutie - p. Čavojský, p. Olah
- pracovné stretnutie - so zástupcom Trnavského samosprávneho kraja- JUDr. Turanský

 

27. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- Rada ZMO Jaslovské Bohunice v Trnave
- pracovné stretnutie na Arcibiskupskom  úrade v Trnave
- pracovné stretnutie - p. Jamborová

 

28. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- kladenie vencov pri príležitosti osláv 71. výročia SNP na Univerzitnom námestí
- pracovné stretnutie - p. R. T. Lyons, zástupca veľvylanca USA
- pracovné stretnutie - p. Babincová

 

31. 8. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami Mestského úradu
- pracovné stretnutie - p. Peciar, p. Ranuša
- pracovné stretnutie zástupcov Jadrovej spoločnosti Slovenska a.s.- p. Vavruška
- pracovné stretnutie - p. Benková

 

SEPTEMBER

2. 9. 2015

- otvorenie školského roku 2015 / 2016 - ZŠ Bottova
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Branišová
-pracovné stretnutie - p. Horňáková
 

3. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie k príprave a organizácii TTJ 2015
- pracovné stretnutie -p. Lančarič
- otvorenie 9. ročníka Trienále plagátu Trnava 2015

4. 9. 2015

- pracovné stretnutie - p. Gubrický, p. Čálik
- pracovné stretnutie so zamestnancami OE MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Ezechiáš

7. 9. 2015

- pracovné rokovanie Trnansparency International Slovensko
- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Michalcová
- pracovné stretnutie - p. Majerníková
- pracovné stretnutie - p. Slaný
- zasadnutie Bytovej komisie

8. 9. 2015

 

9. 9. 2015

- stretnutie s poslancami MZ mesta Trnava

10. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

11. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- Tradičný trnavský jarmok

14. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Pitek
- pracovné stretnutie - p. Sorádová

16. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti CORA-GEO - p. Habiňák, p. Pavúk
- pracovné stretnutie - p. Hájik
- pracovné stretnutie - p. Kollár, Aprox Invest
- pracovné stretnutie so zástupcami Krízového strediska Trnava - p. Horníčková
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Majetkovej komisie MZ
- pracovné stretnutie - Komunitný plán s poskytovateľmi sociálnych služieb

17. 9. 2015

- pracovné stretnutie - p. Dubasová
- pracovné stretnutie - p. Menyhardtová
- pracovná cesta do Jaslovských Bohuníc - návšteva Jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
- zasadnutia Komisie životného prostredia
- pracovné stretnutie s predsedami poslaneckých klubov - 4. aktualizácia rozpočtu
- zasadnutie Komisie kultúry
- záverečný koncert - Trnavské orgánové dni - Bazilika sv. Mikuláša v Trnave

18. 9. 2015

- Trnavské dni lásky pokoja a porozumenia - prijatie
- pracovné stretnutie - odkaz pre starostu
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

21. 9. 2015

- Porada vedenia
- pracovné stretnutie - p. Matur
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti PCA Peugeot Citroen - p. Švec

22. 9. 2015

- Športový deň zamestnancov MsÚ

23. 9. 2015


- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- Rada seniorov
- zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej

24. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - JUDr. Kleiman
- pracovné stretnutie - p. Osuský
- čaša vína - stretnutie starostov združenia ZMO Jaslovské Bohunice v Ružindole

25. 9. 2015

- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava - OS

28. 9. 2015

- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 (OÚRaK, ODaKS)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie bytovej komisie

29. 9. 2015

- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 (OPaM, OVŠaK)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Mestskej rady

30. 9. 2015

- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 (OIV, OS, KP, OOaVS, MsP, OPPaIP)
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovná cesta do Bratislavy - Transparency International Slovensko
- Komisia na riešenie problematiky neprispôsobivých občanov

OKTÓBER

1. 10. 2015

- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018

2. 10. 2015

- pracovná cesta do Bratislavy - pracovné stretnutie so zástupcami ŽSR
- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
- pracovné stretnutie - p. Klembara

5. 10. 2015

- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
- pracovné stretnutie zástupcov spoločnosti AUREX s.r.o.
- pracovné stretnutie so zástupcom Slovenského zväzu ľadového hokeja - p. Mráz
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie - p. Královič, p. Holubčík
- pracovné stretnutie - p. Meszáros
- pracovné stretnutie - SIDERPAR
- pracovné stretnutie k VZN - atraktivita komerčných NP

6. 10. 2015

- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

7. 10. 2015

- tlačová beseda po Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava
- pracovné stretnutie programových tímov k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
- pracovné stretnutie - p. Počuch
- pracovné stretnutie -p. Buntová
- pracovné stretnutie - p. Danák

8. 10. 2015

- pracovná cesto do ČR - Prahy - konferencia na tému Moderný parkovací dom od A do Z

9. 10. 2015

- pracovné stretnutie - p. Nedielka
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava - rozpočet na roky 2016-2018
- pracovné stretnutie - p. Drgoňová
- pracovná cesta do Piešťan - TAVOS a..s.

12. 10. 2015

- pracovné stretnutie k projetku E-Centre
- pracovné stretnutie so zástupcom Trnavskej teplárenskej spoločnosti - p. Kovačovič
- pracovné stretnutie - p. Molnár
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- Správna rada Automobilového klastra
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ - parčík Bela IV.
- pracovné stretnutie - p. Lucinová
- pracovné stretnutie - p. Stanko, p. Púček

13. 10. 2015

- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti BILLA s.r.o. - p. Krásny
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- zasadnutie Majetkovej komisie MZ

14. 10. 2015

- Veľtrh pre seniorov
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- Workshop Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- pracovné stretnutie - p. Houbová
- pracovné stretnutie - p. Neupauerová, p. Vrábová
- pracovné stretnutie - p. Odkladal
- polhodinka otázok s primátorom - Veľtrh pre seniorov
- pracovné stretnutie - TT-KOMFORT, .A.S.A. Trnava, ODaKS
- verejné prerokovanie novely VZN o dotáciach - športové aktivity

15. 10. 2015

- Veľtrh pre seniorov
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcami spol. Visions
- pracovné stretnutie - p. Holéczy
- tlačová beseda - Transparency International Slovensko
- pracovné stretnutie - p. Halenár
- polhodinka otázok s primátorom - Veľtrh pre seniorov
- verejné prerokoanie novely VZN o dotáciach - Aktivity mládeže a výchova a vzdelávanie
- 9. ročník Trienále plagátu Trnava 2015

16. 10. 2015

- pracovné stretnutie - p. Svátek
- pracovné stretnutie - p. Fabián
- pracovné stretnutie k návrhu rozpočtu 2016 - 2018 s vedúcim zamestnancami MsÚ Trnava

19. 10. 2015

- pracovné stretnutie - Humanizácia OS, Vodáreň
- Gremiálna porada
- pracovné stretnutie - p. Štofej
- Valné zhromaždenie TT- KOMFORTu
- zasadnutie Bytovej komisie MZ
- verejné prerokoanie novely VZN o dotáciach - Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

20. 10. 2015

- pracovné stretnutie s vedúcimi MsÚ Trnava
- priateľské stretnutie - p. Mikulka, jubilant
- slávnostné otvorenie veľtrhu "Práca a kariéra 2015" a výstava "Podnikanie a Franchising 2015"
- Spartak Trnava - mládež - stretnutie
- pracovné stretnutie - VZN o dotáciach - Ekológia a ŽP a adaptácia, zmena klímy
- pracovné stretnutie so zástupcami poslaneckých klubov k spusteniu Pilotného ročníka PR Trnava 2016 (participatívny rozpočet)

21. 10. 2015

- pracovné stretnutie -  spol. AUREX (koncepcia parkovania)
- pracovné stretnutie - p. Petro
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
- pracovné stretnutie - VZN o dotáciach - Charita
- zasadnutie Komisie ŽP

 
Chcete vedieť, čo je nové?