Mesto Trnava

Mestská rada

Postavenie mestskej rady vychádza z § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Čl. 17 Štatútu mesta Trnavy. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Tvorí ju najviac jedna tretina poslancov mestského zastupiteľstva, pričom v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada mesta Trnavy vo volebnom období 2014 - 2018 má 10 členov a boli za nich zvolení títo poslanci:

  • Ing. Štefan Bošnák
  • Ing. Vladimír Butko
  • Mgr. Ing. Marián Galbavý od 23. 6. 2015
  • Ing. Jozef Klokner
  • Mgr. Matej Lančarič
  • Mgr. Rastislav Mráz
  • Ing. Juraj Novota
  • Mgr. Tibor Pekarčík
  • Ing. Jozef Pobiecký
  • Ing. Bystrík Stanko

Kontakty na poslancov

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?