Mesto Trnava

Poslanci Mestského zastupiteľstva

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

volebné obdobie 2014 - 2018

 

 

  Volebný obvod č. 1: Trnava - stred
 
(Staré mesto, Špíglsál)

Ing. Štefan Bošnák
adresa: V. Roya 2/A, Trnava
mobil: 0905 98 39 99
e-mail: stefan.bosnak@trnava.sk

MUDr. Jana Fridrichová
Hospodárska 21, Trnava
mobil: 0918 41 32 27
e-mail: jana.fridrichova@trnava.sk
Bc. Pavol Nižnánsky
A. Hlinku 5, Trnava
mobil: 0910 98 88 22
e-mail: pavol.niznansky@trnava.sk
Mgr. Tibor Pekarčík
Západná 2, Trnava
mobil: 0905 24 25 98
e-mail: tibor.pekarcik@trnava.sk
Ing. Juraj Novota
Halenárska 36, Trnava
mobil: 0903 77 05 30
e-mail: juraj.novota@trnava.sk

  Volebný obvod č. 2: Trnava - západ
  (Prednádražie)

Mgr. Matej Lančarič
Mozartova 12, Trnava
mobil: 0908 54 49 73
e-mail: matej.lancaric@trnava.sk
Mgr. Marek Neštický
Čajkovského 12, Trnava
mobil: 0905 13 66 68
e-mail: marek.nesticky@trnava.sk
Mgr. Martin Uhlík
Čajkovského 29, Trnava
mobil: 0907 63 43 33
e-mail: martin.uhlik@trnava.sk
Ing. Jozef Pobiecký
Šafárikova 18, Trnava
mobil: 0903 72 23 99
e-mail: jozef.pobiecky@trnava.sk
Ing. Peter Šujan
Botanická 29, Trnava
mobil: 0940 58 45 64
e-mail: peter.sujan@trnava.sk

Ing. Bystrík Stanko
Jazdecká 29, Trnava
mobil: 0917 66 00 01
e-mail: bystrik.stanko@trnava.sk

  Volebný obvod č. 3: Trnava – sever
  (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)

MUDr. Zuzana Baková, PhD.
J. Hajdóczyho 134, Trnava
mobil: 0948 40 30 72
e-mail: zuzana.bakova@trnava.sk
Mgr. Veronika Lančaričová
Saleziánska 44, Trnava
mobil: 0908 79 74 76
e-mail: veronika.lancaricova@trnava.sk
MUDr. Štefan Krištofík, MPH
Andreja Hlinku 11, Trnava
mobil: 0908 99 98 80
e-mail: stefan.kristofik@trnava.sk
Juraj Fuzák
Stavebná 9, Trnava
mobil: 0915 39 19 15
e-mail: juraj.fuzak@trnava.sk
MUDr. Branislav Kramár
Pekná ulica 10, Trnava
mobil: 0903 84 73 11
e-mail: branislav.kramar@trnava.sk
Emanuel Gronský
Ustianska 56, Trnava
mobil: 0908 14 03 22
e-mail: emanuel.gronsky@trnava.sk
Bc. Martin Královič
J. Hlubíka 15, Trnava
mobil: 0908 68 81 11
e-mail: martin.kralovic@trnava.sk

  Volebný obvod č. 4: Trnava – východ
  (Družba, Hlboká, Vozovka)

Ing. Vladimír Butko
J. Sambucusa 36, Trnava
telefón: 033 544 40 48
e-mail: vladimir.butko@trnava.sk

Mgr. Ing. Marián Galbavý
Tehelná 6, Trnava
mobil: 0949 76 54 32
e-mail: marian.galbavy@trnava.sk
PhDr. Šimon Štefunko
Hattalova 3, Trnava
mobil: 0904 16 71 75
e-mail: simon.stefunko@trnava.sk
Mgr. Jozef Pikna
Hlboká 16, Trnava
mobil: 0905 18 86 19
e-mail: jozef.pikna@trnava.sk
Mgr. Peter Haščík
V. Clementisa 25, Trnava
mobil: 0915 30 46 13
e-mail: peter.hascik@trnava.sk
Ing. Jozef Alchus
Ľ. Podjavorinskej 22, Trnava
mobil: 0905 25 80 10
e-mail: jozef.alchus@trnava.sk
Ing. Peter Halada
T. Tekela 14, Trnava
e-mail: peter.halada@trnava.sk

  Volebný obvod č. 5 Trnava – juh
  (Linčianska, Tulipán)

Ing. Adam Peciar
G. Steinera 1, Trnava
mobil: 0908 31 17 57
e-mail: adam.peciar@trnava.sk
Mgr. Rastislav Mráz
Šípová 7, Trnava
mobil: 0905 18 67 19
e-mail: rastislav.mraz@trnava.sk
Ing. Jozef Čavojský
Jiráskova 19, Trnava
mobil: 0907 66 6573
Róbert Gašparík
Pažitná 11, Trnava
mobil: 0905 62 68 60
e-mail: robert.gasparik@trnava.sk
Ing. Jozef Klokner
Stromová 4, Trnava
mobil: 0907 96 38 29
e-mail: jozef.klokner@trnava.sk

  Volebný obvod č. 6 Trnava – Modranka

Mgr. Agnesa Petková
Dedinská 53, Trnava - Modranka
mobil: 0910 34 54 15
iný telefonický kontakt: 033 554 34 16
 

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?