Mesto Trnava

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva

Harmonogram zasadnutí

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a Mestskej rady mesta Trnava

na I. polrok 2019


ROK 2019

Február

05. 02 .2019 1. riadne zasadnutie - Mestská rada mesta Trnava
12. 02. 2019 1. riadne zasadnutie - Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Marec

03. 03. 2019 nedeľa - slávnostné udeľovanie ocenení

Apríl

23. 04. 2019 2. riadne zasadnutie - Mestská rada mesta Trnava
30. 04. 2019 2. riadne zasadnutie - Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Jún

18 .06. 2019 3. riadne zasadnutie - Mestská rada mesta Trnava
25. 06. 2019 3. riadne zasadnutie - Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava


Poznámka:
Termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva boli stanovené v nadväznosti na ďalšie úlohy Mesta Trnava vyplývajúce z platnej legislatívy v súvislosti s organizovaním a prípravou volieb (marec - dvojkolové voľby Prezidenta SR a máj – voľby do Európskeho parlamentu).
 


 

Rok 2018

Január

-

Február

06. 02. 2018 30. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava
13. 02. 2018 25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
 

Marec

04. 03. 2018 nedeľa - slávnostné udeľovanie ocenení
 

Apríl

17. 04. 2018 31. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava
24. 04. 2018 26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Máj

-

Jún

19. 06. 2018 32. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava
26. 06. 2018 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Júl

-

August

-

September

04. 09. 2018 33. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava
11. 09. 2018 28. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava


Október

02. 10. 2018 34. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava
09. 10. 2018 29. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
30. 10. 2018 35. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

November

06. 11. 2018 30. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

 


Rok 2017

Január

-

Február

21. 02. 2017 21. zasadnutie Mestskej rady
28. 02. 2017 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva


Marec

05. 03. 2017 nedeľa – slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva - udeľovanie ocenení
21. 03. 2017 22. zasadnutie Mestskej rady
28. 03. 2017 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva


Apríl

25. 04. 2017 23. zasadnutie Mestskej rady


Máj

02. 05. 2017 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva


Jún

20. 06. 2017 24. zasadnutie Mestskej rady
27. 06. 2017 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva


Júl

-


August

01. 08. 2017 25. zasadnutie Mestskej rady


September

05. 09. 2017 26. zasadnutie Mestskej rady
12. 09. 2017 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva


Október

03. 10. 2017 27. zasadnutie Mestskej rady
10. 10. 2017 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva


November

07. 11. 2017 28. zasadnutie Mestskej rady
14. 11. 2017 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva


December

05. 12. 2017 29. zasadnutie Mestskej rady
12. 12. 2017 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva


Rok 2016


December

06. 12. 2016 20. zasadnutie Mestskej rady

13. 12. 2016 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva


 

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?