Mesto Trnava

Kalendár primátora

Plánovaný pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

JÚN 2019

03. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- účasť na konferencii Cyklomestá Bratislava 2019

04. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

07. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Sokolovičová
- pracovné stretnutie - p. Malovec

10. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
- pracovné stretnutie - p. Medovič
- zasadnutie Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom

11. 06. 2019 -13. 06. 2019
- zahraničná pracovná cesta - Švédsko - Letná škola SMART CITIES

13. 06. 2019 - 15. 06. 2019

- zahraničná pracovná cesta - Holandsko - CARGO BIKE FESTIVAL

17. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 3. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

19. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hlinčíková

20. 06. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie futbalistov FK Lokomotíva

21. 06. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- XXX. snem Únie miest Slovenska

 


Archív

 
Chcete vedieť, čo je nové?