Mesto Trnava

Kalendár primátora

PRACOVNÝ PROGRAM PRIMÁTORA MESTA TRNAVY
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

 

MÁJ 2016

2. 5. 2016

- porada vedenia
- pracovné stretnutie - Ing. Teray, georadar
- Valné zhromaždenie univerzitnej rady
- pracovné stretnutie  so zástupcom spoločnosti Cora Geo - p. Habiňák
- pracovné stretnutie so zástupcom Slovenského zväzu cyklistiky -  p. Privara
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava

3. 5. 2016

- pracovné stretnutie zamestnancov Úseku komunikácie KP
- pracovné stretnutie - p. Královič
- pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ Trnava
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Istofinal - p. Talafa
- Gremiálna porada
- participatívny rozpočet

4. 5. 2016

- pracovné stretnutie - p. Javorka
- pracovné stretnutie - p. Gábik
- pracovné stretnutie - p. Ševčík
- pietna spomienka - M. R. Štefánik - kladenie vencov
- pracovné stretnutie - spol. VARS - diagnostika komunikácií
- pracovné stretnutie - Slovenská sporitelňa
- jubilanti ZOS

5. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovná cesta Bratislava - Ing.arch. Vitková
- prijatie delegácie z Litoměříc

6. 5. 2016

- pracovné stretnutie - p. Filípek
- pracovné stretnutie -p. Balko
- pietna spomienka - 71. výročie ukončenia 2. svetovej vojny
- pracovný obed - PSA

9. 5. 2016

- pracovné stretnutie - AKTTIV p . Barabas
- pracovné stretnutie - p. Kavecký, p. Muller -  Lucron Development
- pracovné stretnutie p. Cvik
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Žáčková
- pracovné stretnutie - p. Púchla

 

10. 5. 2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami MsU
- pracovné stretnutie p. Gubrický
- pracovné stretnutie ZŠ Atómová
- Mestská rada
- participatívny rozpočet - stretnutie

11. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami MsU
- pracovná cesta Bratislava - veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
- pracovné stretnutie - spol. ARRIVA
- prijatie príslušníkov PZ ČR
- pracovné stretnutie - p. Kolník

12. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami MsU
- pracovné stretnutie - p. Danák
- pracovná cesta Košice - stretnutie primátorov K-8

13. 5. 2016

- stretnutie primátorov K-8

16. 5. 2016

- výberové konanie - vedúci kancelárie primátora

17. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami MsU
- zasadnutie mestského zastupiteľstva

18. 5. 2016

- tlačovka
- pracovné stretnutia so zamestnancami MsU
- pracovné stretnutie - p. Mrva
- pracovné stretnutie - p. Habiňák CoraGeo
- pracovné stretnutie - p. Turay

 

19. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
- City Branding mesta Trnava
- participatívny rozpočet

20. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
- pracovná cesta Dozorná rada TAVOS - Piešťany

23. 5. 2016

- mimoriadne Valné zhromaždenie Trnavská vodárenská spoločonsť - Madunice

24.5.2016

- pracovné stretnutie p. Peterková
- pracovné stretnutie - p. Ušák
- pracovné stretnutie - p. Spál
- pracovné stretnutie - p. Baranovič
- pracovné stretnutie - p. Lenčešová
- pracovné stretnutie so zamestnancami

25.5.2015

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Holéczy
- Rada ZMO Jaslovské Bohunice
- pracovné stretnutie - Karpatský rozvojový inštitút
- Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti

26.5.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Prekopová
- pracovné stretnutie - JUDr. Meszáros
- pracovné stretnutie - ŽOS Trnava
- pracovné stretnutie - p. Mička
- pracovné stretnutie - p. Šurina

27. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie s vedením spol. STEFE TRNAVA

30.5.2016

- pracovné stretnutie - p. Jablonický
- pracovné stretnutie - p. Hollá
- pracovné stretnutie - p. Steinhauserová
- prezentácia vývoja územného plánu a výstavby v Kamennom mlyne

31. 5. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Arcibiskupský úrad v Trnave
- valné zhromaždenie Mestská televízia Trnava
- verejná diskusia k problematike školstva v Trnave


 

 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

Archív

>>  ROK 2016 (január - jún)
>>  ROK 2015 (júl - december)

>>  ROK 2015 (január - jún)

>>  ROK 2014

 
Chcete vedieť, čo je nové?