Mesto Trnava

Kalendár primátora

Pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

JÚN 2018

01. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie s rektorom UCM

04. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 06. 2018

- Otvorenie športových hier seniorov

06. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Otvorenie vedeckej konferencie 40. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

07. 06. 2018 - 08. 06. 2018

- zahraničná pracovná cesta - Praha - Valné zhromaždenie FCC Trnava, s.r.o.

11. 06. 2018 - 14. 06. 2018

- zahraničná pracovná cesta - Švédsko, Dánsko

15. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 06. 2018

- 32. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

20. 06. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Bohunický
- prijatie - vyhlásenie výsledkov súťaže - Fair play

21. 06. 2018

- zahraničná pracovná cesta - Kladno

22. 06. 2018

- zahraničná pracovná cesta - Přostejov

 

Archív

 
Chcete vedieť, čo je nové?