Mesto Trnava

Kalendár primátora

Pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

APRÍL 2018

02. 04. 2018

SVIATOK

03. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Správna rada UCM

05. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Cap
- pracovné stretnutie - p. Bodoríková
- návšteva 100 ročnej jubilantky p. Zatkalíkovej

06. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Bratislava

11. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kleiman

17. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- rokovanie Mestskej rady mesta Trnavy

18. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Horanská

19. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

20. 04. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

 

MAREC 2018

27. 02. 2018 - 02. 03. 2018

- účasť na konferencii URBAN FUTURE - Viedeň 

04. 03. 2018

- slávnostné udeľovanie ocenení mesta Trnavy

05. 03. 2018 - 06. 03. 2018

- zahraničná pracovná cesta - ČR

07. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - predseda Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Trnave
- zasadnutie Rady seniorov

09. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kujovič

14. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Mistrík
- pracovné stretnutie - p. Jaroš

15. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Holeček

16. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- účasť na obhajobe žiackeho komunitného projektu - ZŠ Modranka

20. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - riaditeľ OR HaZZ v Trnave
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Lidl k výstavbe ihriska Žihadielko

21. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Partel

23. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 03. 2018 - 27. 03. 2018

- tuzemská pracovná cesta - Vyhne

28. 03. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Slovak Telekom
- oslavy 73. výročia oslobodenia mesta Trnavy
- pracovné stretnutie na Ministerstve dopravy a výstavby SR

29. 03. 2018

- dovolenka - 1/2 dňa
- pracovné stretnutia so zamestnancami
 

30. 03. 2018

SVIATOK

 


 

FEBRUÁR 2018

01. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- konferencia Slovensko na ceste k Smart Cities

02. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Visions
- pracovné stretnutie - p. Olšovská, p. Maslák

06. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 30. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

07. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami rakúskeho veľvyslanectva
- pracovné stretnutie - p. Kumpan
- pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŽSR Martinom Erdössym

08. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Požehnanie mladých vín

09. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie delegácie z francúzskeho veľvyslanectva

12. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

14. 02. 2018

- tlačová konferencia po Mestskom zastupiteľstve
- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 02. 2018

- dovolenka

16. 02. 2018

- dovolenka

19. 02. 2018

- dovolenka

20. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Magula
- Výročná - hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku

21. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Švec
- prijatie gruzínskeho veľvyslanca

22. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Žilina - pracovné rokovanie ku kamerovému systému Mestskej polície

23. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - zástupcovia ŽSR
- pracovné stretnutie - p. Pekár
- pracovné stretnutie s riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania

27. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - zástupcovia spoločnosti ASSECO


 

JANUÁR 2018

31. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Siska

29. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Predstavenstva TAVOS, a.s.
 

24. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Suchoňová

23. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Slezák

22. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami Indonézskeho veľvyslanectva

19. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM

16. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Rafaj

15. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- služobná cesta - Bratislava

10. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 01. 2018

- dovolenka

 

Archív

 
Chcete vedieť, čo je nové?