Mesto Trnava

Kalendár primátora

Pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

OKTÓBER 2018

01. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- inaugurácia nového rektora UCM a slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019
- 26. zasadnutie Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

02. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 34. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

03. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Nováková
- pracovné stretnutie - p. Tilingerová, p. Tomáš Tilinger
- 7. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

04. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- účasť na cykloworkshope za účasti holandského veľvyslanca
- stretnutie s jubilantmi - členovia denných centier mesta Trnavy
- stretnutie s jubilantmi - Modranka

05. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie s ministerkou kultúry SR

08. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 29. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

10. 10. 2018

- tlačová konferencia po Mestskom zastupiteľstve
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Privara

11. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Škulavíková
- Otvorenie pracovného seminára "Verejné obstarávanie, aktuálne problémy a navrhované riešenia"
- slávnostné podpísanie zmluvy a osadenie prvej tabuľky - Zóna bez pesticídov
- mimoriadne zasadnutie VMČ č. 6 Trnava - Modranka

12. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Žitňan

16. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Rumanovič
- slávnostná členská schôdza mestskej organizácie Jednoty dôchodcov a Denného centra

17. 10. 2018 - 18. 10. 2018

- Tuzemská pracovná cesta - pracovné stretnutie starostov a primátorov členských obcí ZMO,
 región JE Jaslovské Bohunice a RZ miest a obcí stredného Považia - Podbanské

19. 10. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
 

 

Archív

 
Chcete vedieť, čo je nové?