Mesto Trnava

Kalendár primátora

Pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

 

JANUÁR

02.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06.01.2017

sviatok

09.01.2017 - 16.01.2017

dovolenka

17.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ďurko

18.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19.01.2017 - 20.01.2017

- vzdelávací program - Bratislava

23.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

24.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Rakayová
- pracovné stretnutie - p. Fitoš
- pracovné stretnutie - p. Horváth

25.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Galanda
- pracovné stretnutie - p. Oravcová
- prijatie - p. Kováčocy
- Zasadnutie komisie na  udeľovanie ocenení mesta Trnavy

26.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie k medzinárodným cyklistickým pretekom
- pracovné stretnutie - prezentácia hradobného systému
- Verejné prerokovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb
  mesta Trnavy na roky 2016 - 2020

27.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Tulisová

01. 02. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Stanko, p. Krajčovič
- pracovné stretnutie p. Ševeček

02. 02. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Lidik
- pracovné stretnutie p. Segretain

03.02.2017

- pracovná cesta Praha

06.02. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami


07. 02. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie TESCO STORES

08. 02. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Schlebusch
- pracovná cesta Bratislava - Slovenský zväz ľadového hokeja

9. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Nehajová

13. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Fedorišin

14. 2. 2017

- pracovná cesta Budapešť

15. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zemestnancami

16. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Turčan
- pracovné stretnutie p. Hracho
- pracovné stretnutie p. Hambálková


17. 2. 2017

- parcovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Rady seniorov
- zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska - Bratislava
- Požehnanie mladých vín

20. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Hirnerová
- pracovné stretnutie p. Hlubik
- pracovné stretnutie p. Šiška

21. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Výročná schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku
- zasadnutie Mestskej rady

22. 2. 2017

- konferencia " SLOVENSKO NA CESTE K SMART CITIES " - Štrské Pleso

23. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Štefánek

24. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Štrbová
- pracovné stretnutie p. Belková
- pracovné stretnutie p. Magna

27. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Ševčík

28. 2. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva

1. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- stretnutie s novinármi
- zasadnutie Správnej rady Univerzity sv.Cyrila a Metoda
- pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy

 

 


 

 

 

Archív

>>  ROK 2016 (júl - december)
>>  ROK 2016 (január - jún)

>>  ROK 2015 (júl - december)

>>  ROK 2015 (január - jún)

>>  ROK 2014

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?