Mesto Trnava

Kalendár primátora

Plánovaný pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

JÚL 2019

01. 07. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Dobrovodský, p. Čerešňák - Slovenský rybársky zväz v Trnave
- pracovné stretnutie - p. Šmid

03. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Jankura

04. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 07. 2019

SVIATOK

08. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 07. 2019
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so županom Jozefom Viskupičom, Antonom Siekelom a Jozefom Göncim

10. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie veľvyslankyne Tureckej rebubliky

11. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Sobocká

16. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Chmurová, p. Škremka, p. Loj
- pracovné stretnutie p. Medľa

17. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Fakultná nemocnica Trnava
- prijatie novej rakúskej veľvyslankyne pani Margit Bruck Friedrich

18. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ondrovič

19. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kuzma, p. Pyskatý

23. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. župan Trnavského samosprávneho kraja
- pracovné stretnutie - p. Kvetanová
- pracovné stretnutie - p. Rusňák

24. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 07. 2019

- pracovné stretnutia so zamestnancami


Archív

 
Chcete vedieť, čo je nové?