Mesto Trnava

Kalendár primátora

Pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

OKTÓBER 2017

02. 10. - 06. 10. 2017

- zahraničná pracovná cesta

09. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Lexa

10. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Peterka
- 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

11. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovná cesta - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

12. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie delegácie z amerického veľvyslanectva

13. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 10. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Dzurech

17. 10. 2017

-    pracovné stretnutia so zamestnancami
-    pracovné stretnutie - p. Magula

18. 10. 2017

-    pracovné stretnutia so zamestnancami
-    pracovné stretnutie - p. Duboš
-    pracovné stretnutie - p. Kováčechová
-    pracovné stretnutie - p. Koóš

19. 10. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami
-  pracovné stretnutie - Trnavská poľnohospodárska spoločnosť

20. 10. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami

23. 10. 2017

- zahraničná pracovná cesta - návšteva spaľovne - Rakúsko

24. 10. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 10. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami
- otvorenie konferencie - Cyklistická doprava
- zahraničná pracovná cesta - Zasadnutie správnej rady Energy Cities - Belgicko

26. 10. 2017

- zahraničná pracovná cesta - Zasadnutie správnej rady Energy Cities - Belgicko

27. 10. 2017

-  pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kadlečík
 

Archív

 
Chcete vedieť, čo je nové?