Mesto Trnava

Kalendár primátora

Pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

JÚN

01. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Novák
- pracovné stretnutie k elektronabíjačkam - Ševce
- pracovné stretnutie - p. Rezbáriková
- pracovné stretnutie - p. Krajčovič

02. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Pribula

05. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hofer,
- pracovné stretnutie - p. Orlovský
- pracovné stretnutie k téme - areál Slávia

06. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Drobný
- pracovné stretnutie k návrhu Štatútu mesta Trnava

07. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Rady ZOMOT
- pracovné stretnutie - p. Turza

08. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Drgoňová
- Valné zhromaždenie TT-IT, s.r.o.

09. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov MZ a MR
- pracovné stretnutie k parkovaciemu systému

13. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Krajský pamiatkový úrad
- pracovné stretnutie - p. Kavecký, Pospíchal, Saller
- stretnutie s občanmi mestskej časti Modranka

14. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie s predsedom Krajského súdu v Trnave

15. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Správna rada -  Nadácia Trnava Trnavčanom

16. 06. 2017

- pracovné stretnutie so zamestnancami

19. 06. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 3. riadne zasadnutie Dozornej rady TAVOS, a.s.
- 24. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

20. 06. 2017 - 24. 06. 2017

pracovná cesta
 

26. 06. 2017 - 28. 06. 2017

pracovná cesta

29. 06. 2017

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie k parkovisku na Rybníkovej ulici
- pracovné stretnutie - informatické služby
- pracovné stretnutie - p. Ludvigová
- vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli

30. 06. 2017

- rokovanie Združenia krajských miest Slovenska
 

Archív

 
Chcete vedieť, čo je nové?