Mesto Trnava

Kalendár primátora

PRACOVNÝ PROGRAM PRIMÁTORA MESTA TRNAVY
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

 

JÚL 2016

01. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
 

04. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Valné zhromaždenie združenia obcí mest.oblasti Trnava
 

05. 07. 2016

Sviatok

06. 07. 2016

- odborný seminár - Piešťany
 

07. 07. 2016

- odborný seminár - Piešťany
 

08. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- dozorná rada TAVOS
 

11. 07. 2016

- otvorenie AJA 2016 -Automobilová junior akadémia
- stretnutie s predsedom TTSK - Kreatívny priemysel
- stretnutie s občanmi Modranky
- stretnutie p. Hlinčíková
 

12. 07. 2016

- Rokovanie rady - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
- Rada seniorov
- pracovné stretnutia so zamestnancami
 

13. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hincová
- pracovné stretnutie - p. Jablonický

14. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Komisia mládeže a športu
- predstavenstvo TAVOS
 

15. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
 

18. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Mestské zásahy - vyhodnocovanie
- pracovné stretnutie - p. Gero
- pracovné stretnutie - Matica slovenská

19. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - spoločnosť OPTOTUNE
- pracovné stretnutie - Telekom Smart cities
- zahájenie kontroly - NKÚ (celoslovenská kontrolná akcia)

20. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kohútiková (Divé maky)
- pracovné stretnutie - p. Moravčík (FK Lokomotíva Trnava)

21. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- NKÚ - kontrola priemyselného parku - zahájenie

22. 07. 2016

- pracovné stretnutie - VÚC - plánovanie priestoru Halenárska-Havlíkova-M.Sch.Trnavského

25. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - FORTUNA IS, spol. s r.o.

26. 07. 2016

- zasadnutie predsedov poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

27. 07. 2016

- pracovné stretnutie - p. Jurišová (Trnavská univerzita)
- pracovné stretnutie - p. Pančík, spoločnosť Element Consult, s.r.o.
- pracovné stretnutie - p. Jarošová
- pracovné stretnutie - Európsky týždeň mobility
- kladenie vencov - pamätník SNP (cyklomaratón Trnava-Rysy)

28. 07. 2016

- cyklomaratón Trnava-Rysy

29. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

AUGUST 2016

01. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- natáčanie relácie Cyklopotulky
- pracovné stretnutie - p. Alchus

03. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Derďák
- pracovné stretnutie - p. Pavlovič
- pracovné stretnutie - p. Kolesárová
- pracovné stretnutie - p. Pilip

04. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie predstavenstva TAVOS - Piešťany
- pracovné stretnutie - p. Mikuláš

05. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Červinka
- pracovné stretnutie - p. Ružička
- pracovné stretnutie - p. Nedoroščík

08. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - OLYMPIK Trnava
- pracovné stretnutie - p. Vyskoč

09. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Benko
 

10. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Magula

11. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Danko

15. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie s prezidentom hokejového klubu
- pracovné stretnutie - p. Nízl

18. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Štepáneková

19. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hianík
- pracovné stretnutie - United Industries

22. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prednáška pre mladých lídrov z Divých makov - Bratislava

23. 08. 2016

- odborný seminár - Piešťany

24. 08. 2016

- odborný seminár - Piešťany

25. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kolesárová, p. Benko
- pracovné stretnutie - p. Mičan
- pracovné stretnutie - p. Herrman, p. Švec
- prijatie britského veľvyslanca

26. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ujvagi
- pracovné stretnutie - Kenzel

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archív

>>  ROK 2016 (január - jún)
>>  ROK 2015 (júl - december)

>>  ROK 2015 (január - jún)

>>  ROK 2014

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?