Mesto Trnava

Kalendár primátora

PRACOVNÝ PROGRAM PRIMÁTORA MESTA TRNAVY
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

 

OKTÓBER 2016

10.10.2016
- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Takács
- predstavenstvo TAVOS
- pracovné stretnutie - p. Šajdák

11.10.2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - MST Partners
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva

12.10.2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- vyhodnotenie odborného seminára
- tlačovka po MZ

13.10.2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hianík
- pracovné stretnutie - p. Hutárová
- pracovné stretnutie - p. Hlinka

14.10.2016
- pracovné stretnutie so zamestnancami

17.10.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- otvorenie výstavy študentských prác fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity
- dozorná rada Tavos, a.s.

18.10.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prevzatie medaily MTF STU za spoluprácu a aktivity
- pracovné stretnutie - Smart City
- pracovné stretnutie - Siemens

19.10.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - rektor UCM
- pracovné stretnutie - p. Ostrovský - Klub vojenskej histórie
- pracovné stretnutie - p. Hlinka - prezident hokejového klubu Trnava
- pracovné stretnutie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
- pracovné stretnutie -  p. Kováčik
- pracovné stretnutie - p. Seifert

20.10.2016
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Univerzitná rada - zasadnutie
- Akadémia urbanizmu
- mimoriadna Mestská rada
 

21.10.2016
-  pracovné stretnutia so zamestnancami

24.10.2016
-  pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Polák
- pracovné stretnutie - p. Sekera
- pracovné stretnutie - p. Ostrovská

25.10.2016

-  pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Porubcová
-  pracovné stretnutie - p. Vysocký
- prijatie -  majsterky sveta v silovom trojboji

26.10.2016
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - miešareň gumy - Boge Elastmetall Slovakia a.s.
- odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja
- JobSpot - dobrovoľníctvo - účasť na podujatí

27.10.2016

- zahraničná pracovná cesta

28.10.2016

- zahraničná pracovná cesta

Archív

>>  ROK 2016 (júl - december)
>>  ROK 2016 (január - jún)

>>  ROK 2015 (júl - december)

>>  ROK 2015 (január - jún)

>>  ROK 2014

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?