Mesto Trnava

Kalendár primátora

Pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

MAREC

1. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- stretnutie s novinármi
- zasadnutie Správnej rady Univerzity sv.Cyrila a Metoda
- pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy

2. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Univerzitnej rady UCM
- pracovné stretnutie - p. Kollárová

3. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie- p. Kormúth

6. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kresan
- pracovný workshop

7. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Petráš
- zasadnutie Rady združenia obcí

8. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Zemko
- pracovné stretnutie - p. Hrebíček
- pracovné stretnutie - p. Šikula

9. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov na zasadnutie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva

14. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ostrovský
- prezentácia pre poslancov MZ - Námestie SNP

16. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - OZ Iskierka

17. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- školenie

20. 3. 2017

- pracovná cesta
 

21. 3. 2017

- zasadnutie Mestskej rady
- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 3. 2017

- pracovná cesta

23. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie holandského veľvyslanca
- prijatie čínskeho veľvyslanca

24. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Fáber
 

Archív

>>  ROK 2016 (júl - december)
>>  ROK 2016 (január - jún)

>>  ROK 2015 (júl - december)

>>  ROK 2015 (január - jún)

>>  ROK 2014

 
Chcete vedieť, čo je nové?