Mesto Trnava

Kalendár primátora

PRACOVNÝ PROGRAM PRIMÁTORA MESTA TRNAVY
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

 

DECEMBER

1.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Holéczy

2.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

5.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Mozolák
- prijatie - Matej Tóth

6.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Haramia, p. Mihálik
- 20. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava
- zasadnutie Správnej rady UCM

7.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Valného zhromaždenia FCC Trnava, s.r.o.

8.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Bednár
- 23. ročník odborného pamiatkového seminára „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja
- Základná organizácia zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami - gratulácia jubilantom

9.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Přikryl
- prednáška "Singularch"

 

Archív

>>  ROK 2016 (júl - december)
>>  ROK 2016 (január - jún)

>>  ROK 2015 (júl - december)

>>  ROK 2015 (január - jún)

>>  ROK 2014

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?