Mesto Trnava

Kalendár primátora

Pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

MAREC

1. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- stretnutie s novinármi
- zasadnutie Správnej rady Univerzity sv.Cyrila a Metoda
- pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy

2. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Univerzitnej rady UCM
- pracovné stretnutie - p. Kollárová

3. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie- p. Kormúth

6. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kresan
- pracovný workshop

7. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Petráš
- zasadnutie Rady združenia obcí

8. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Zemko
- pracovné stretnutie - p. Hrebíček
- pracovné stretnutie - p. Šikula

9. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prezentácia materiálov na zasadnutie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva

14. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ostrovský
- prezentácia pre poslancov MZ - Námestie SNP

16. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - OZ Iskierka

17. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- školenie

20. 3. 2017

- pracovná cesta
 

21. 3. 2017

- zasadnutie Mestskej rady
- pracovné stretnutia so zamestnancami

22. 3. 2017

- pracovná cesta

23. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie holandského veľvyslanca
- prijatie čínskeho veľvyslanca

24. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Fáber

27. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovná cesta

28. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

29. 3. 2017

- tlačová konferencia po Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Nemec
- pracovné stretnutie - p. Dobrenko
 

30. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Vojčík
- stretnutie s učiteľmi pri príležitosti Dňa učiteľov

31. 3. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 72. výročie oslobodenia Trnavy

APRÍL

03. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovná cesta

04. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - bikesharing
- pracovné stretnutie - p. Vanta
- pracovné stretnutie - p. Jaček
- pracovné stretnutie - VO materské školy

05. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Spernoga
- pracovné stretnutie - p. Neštický
- pracovné stretnutie k investičnej akcii ,, Revitalizácia športového areálu Slávia - bežecké trasy "

06. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- školenie CO členov Krízového štábu mesta Trnava

07. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

10. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Novák
- pracovné stretnutie - p. Šarvaicová

11. 04. 2017

- zasadnutie Predstavenstva TAVOS, a.s.
- 11. zasadnutie Rady ZMOS

12. 04. 2017

- 11. zasadnutie Rady ZMOS
 

13. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

14. 04. 2017

SVIATOK

17. 04. 2017

SVIATOK

18. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kavecký

19. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Gajdula, p. Grellneth
 

20. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Roller, p. Školník
- účasť na konzultačnom fóre - Smart financovanie pre smart city

21. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- cyklofestival - Bratislava

24. 04. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hrachalová
- pracovné stretnutie - p. Tomáška
- pracovné stretnutie - p. Ševera

25. 04. 2017 - 28.04.2017

pracovná cesta

MÁJ

01. 05. 2017

Sviatok

02. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

03. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- riadne zasadnutie Dozornej rady - TAVOS, a.s.
- Slávnostná akadémia - Trnavská univerzita
- pracovné stretnutie - p. Baláž

04. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom - Ministerstvo životného prostredia SR
- Slávnostná spomienka pri príležitosti 98. výročia úmrtia M.R. Štefánika

05. 05. 2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Halásová
- Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
- pracovné stretnutie - p. Piršelová


 

Archív

>>  ROK 2016 (júl - december)
>>  ROK 2016 (január - jún)

>>  ROK 2015 (júl - december)

>>  ROK 2015 (január - jún)

>>  ROK 2014

 
Chcete vedieť, čo je nové?