Mesto Trnava

Kalendár primátora

Pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

FEBRUÁR 2018

01. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- konferencia Slovensko na ceste k Smart Cities

02. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Visions
- pracovné stretnutie - p. Olšovská, p. Maslák

06. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 30. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava

07. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami rakúskeho veľvyslanectva
- pracovné stretnutie - p. Kumpan
- pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŽSR Martinom Erdössym

08. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Požehnanie mladých vín

09. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie delegácie z francúzskeho veľvyslanectva

12. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

13. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

14. 02. 2018

- tlačová konferencia po Mestskom zastupiteľstve
- pracovné stretnutia so zamestnancami

15. 02. 2018

- dovolenka

16. 02. 2018

- dovolenka

19. 02. 2018

- dovolenka

20. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Magula
- Výročná - hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku

21. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Švec
- prijatie gruzínskeho veľvyslanca

22. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- tuzemská pracovná cesta - Žilina - pracovné rokovanie ku kamerovému systému Mestskej polície

23. 02. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami


 

 


 


 

JANUÁR 2018

31. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Siska

29. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

25. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Predstavenstva TAVOS, a.s.
 

24. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Suchoňová

23. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Slezák

22. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami Indonézskeho veľvyslanectva

19. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

18. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM

16. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

- pracovné stretnutie - p. Rafaj

15. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

11. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- služobná cesta - Bratislava

10. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

09. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

08. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03. 01. 2018

- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 01. 2018

- dovolenka

 

Archív

 
Chcete vedieť, čo je nové?