Mesto Trnava

Kalendár primátora

Pracovný program primátora mesta Trnavy
JUDr. Petra BROČKU, LL. M.

 

JANUÁR

02.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

03.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

04.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

05.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

06.01.2017

sviatok

09.01.2017 - 16.01.2017

dovolenka

17.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ďurko

18.01.2017

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19.01.2017 - 20.01.2017

- vzdelávací program - Bratislava
 

Archív

>>  ROK 2016 (júl - december)
>>  ROK 2016 (január - jún)

>>  ROK 2015 (júl - december)

>>  ROK 2015 (január - jún)

>>  ROK 2014

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?