Mesto Trnava

Parkovanie

Od 1. júla 2013 parkujú vodiči lacnejšie na Hospodárskej ulici I. a Zelenom kríčku. Po deviatich mesiacoch od 1. októbra, kedy do platnosti vstúpilo všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní na území mesta Trnavy, prišlo k jeho prvým zmenám. Monitorovanie vyťaženosti parkovacích miest ukázalo, že je potrebné niektoré ulice zaradiť do iných parkovacích zón. Hospodárska ulica I. a Zelený kríčok  preto boli presunuté zo Zóny A do Zóny B, kde je hodinový parkovací lístok o 30 centov lacnejší. Do Zóny B bola tiež pridaná Šrobárova ulica. Zmenami prešlo aj parkovisko na Starohájskej ulici pri Mestskej poliklinike, budove Úradu Trnavského samosprávneho kraja a budove daňového úradu (Zóna C), do ktorej si budú môcť občania po novom zakúpiť ročné, polročné alebo štvrťročné čipové parkovacie karty.

Mestské komunikácie sú rozdelené do troch zón.
Vodič po zakúpení parkovacieho lístka v Zóne A a Zóne B získava 10 minút navyše, v ktorých je započítaný presun od auta k automatu. Za parkovanie vodiči platia iba počas pracovných dní od 8.00 do 18. 00 hodiny. V sobotu a v nedeľu je parkovanie zadarmo. Parkovací lístok si je možné zakúpiť aj formou SMS správy. Ako postupovať pri získaní daňového potvrdenia o uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS sa dozviete v návode, doklad si môžete vytlačiť priamo na stránke.


Zóna A
Nachádza sa v historickom centre a je ohraničená komunikáciami Hlboká, Kollárová, Hospodárska, Zelený kríčok a Rybníková. Hodinové parkovanie stojí 50 centov, neprenosná ročná parkovacia karta 400 eur, polročná 210 eur, štvrťročná 110 eur a mesačná 50 eur (Žiadosť o vydanie parkovacej karty).
Parkovací automat peniaze nevydáva. Za každých vhodených 10 centov sa pripočíta 12 minút parkovania. Vodič si môže zakúpiť parkovací lístok v hodnote od 50 centov až do 10 eur.
Parkovací lístok si je možné zakúpiť aj formou SMS správy. Pre zónu A zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare TTA medzera EČV vozidla medzera počet hodín parkovania od 1 do 10. Cena za takto zakúpenú hodinu parkovania je 60 centov.

 

Zóna B
Patria sem parkoviská na uliciach Kollárova (oproti parným kúpeľom), Hospodárska I., Hospodárska II., Rybníková (pri hale Slávia), a ulice: Kollárova od križovatky s Hlbokou po križovatku s Hospodárskou ulicou, Zelený kríčok, Šrobárová ulica. 
Výška úhrady v tejto zóne je 20 centov za hodinu. Neprenosná ročná parkovacia karta stojí 150 eur, polročná 80 eur a štvrťročná 45 eur (Žiadosť o vydanie parkovacej karty).
Parkovací automat peniaze nevydáva. Za každých vhodených 10 centov sa pripočíta 30 minút parkovania.
Vodič si môže zakúpiť parkovací lístok v hodnote od 20 centov až do 5 eur.
Parkovací lístok si je možné zakúpiť aj formou SMS správy. Pre zónu B zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare TTB medzera EČV vozidla medzera počet hodín parkovania od 1 do 10. Cena za takto zakúpenú hodinu parkovania je 30 centov.

 

Zóna C
Je tvorená parkoviskom na Starohájskej ulici pri Mestskej poliklinike, budove Úradu Trnavského samosprávneho kraja a budove daňového úradu. Parkovanie je prvú hodinu zadarmo, začatá druhá hodina stojí 20 centov a od začatej tretej hodiny je platba 50 centov za hodinu. Čipová ročná parkovacia karta stojí 200 eur, polročná 110 eur a štvrťročná 60 eur (Žiadosť o vydanie parkovacej karty).

Závorový parkovací systém entervo na Starohájskej ulici v Trnave používa ako prístupové médium čipový žetón ChipCoin, na ktorom sa uchovávajú dáta o parkovaní. Ako postupovať pri parkovaní, sa dozviete z návodu.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava
Všeobecne záväzné nariadenie č. 418, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava
 

4. 5. 2016

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?