Mesto Trnava

December 2014

DECEMBER 2014

15. 12. 2014

Pracovná porada na Mestskom úrade v Trnave
Pracovné stretnutie s bývalým primátorom mesta Trnavy Ing. Vladimírom Butkom
Povinné pracovné školenie

16. 12. 2014

Pracovné stretnutie so zastupcami spoločnosti .A.S.A. Trnava
Pracovné stretnutie s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tiborom Mikušom

17. 12. 2014

Tlačová konferencia po ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva
Účasť na zasadnutí centrálneho krízového štábu TTSK
Povinné pracovné školenia
Prijatie držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a držiteľa Kňazovického medaily
Vianočný primátorský punč

18. 12. 2014

Pracovné stretnutie - Kancelária zdravé mesto Trnava
Pracovné stretnutie so zástupcami Správy kultúrnych a športových zariadení
Pracovné stretnutie so zástupcami Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave
Návšteva u občanov Trnavy, ktorí oslávili 90-te narodeniny
Pracovné stretnutie so zástupcami OZ Iskierka
Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti TT-KOMFORT
Pracovné stretnutie so zástupcami Strediska sociálnej starostlivosti
Účasť na valnom zhromaždení Trnava Tourism
Vianočný primátorský punč

19. 12. 2014

Stretnutie s rektorom Trnavskej univerzity
Stretnutie s rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metoda
Vianočný primátorský punč

Účasť na Prvej basketbalovej lige mužov

22. 12. 2014

Pravidelná preventívna porada Mestskej polície v Trnave a zástupcov štátnej polície
Rozhovor - Mestská televízia Trnava
Odovzdávanie výťažku z Vianočného primátorského punču
Účasť na štedrej večeri pre bezdomovcov a osamelých

23. 12. 2014

Pracovné stretnutie s občanmi
Pracovné stretnutie so zástupcami Zariadenia pre seniorov T. Vansovej