Návštevník

  DNI DETSKEJ KNIHY

  Literatúra

  DNI DETSKEJ KNIHY

  9. apríla o 9.30 h v Divadle Jána Palárika
  Slávnostné otvorenie 36. ročníka celoslovenského podujatia pre deti a mládež. Gestor: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY

  14.00 – 15.00 h v oddelení pre deti Knižnice JF
  STRETNUTIA S TVORCAMI DETSKÝCH KNÍH

  10. apríla od 8.00 do 15.00 h v oddelení pre deti, v Západoslovenskom múzeu, základných a materských školách v Trnave a blízkom okolí
  STRETNUTIA S TVORCAMI DETSKÝCH KNÍH

  10. apríla od 9.00 do 15.00 h v aule Trnavskej univerzity Pazmaneum, Univerzitné námestie 1 a v hudobnom oddelení knižnice na Ul. M. Schneidera Trnavského 5
  DNI DETSKEJ KNIHY – FANTÁZIA ČÍTANIA

  Odborný seminár a workshopy pre učiteľov MŠ, ZŠ a knihovníkov

  11. apríla od 8.00 do 15.00 h v oddelení pre deti, v základných a materských školách v Trnave a blízkom okolí
  STRETNUTIA S TVORCAMI DETSKÝCH KNÍH

  9.4.2019 9:30 - 11.4.2019

   
  Chcete vedieť, čo je nové?