Mestské zastupiteľstvo

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy volebné obdobie 2010 - 2014
 

  Volebný obvod č. 1: Trnava - stred (Staré mesto, Špíglsál)

Ing. Štefan Bošnák
V. Roya 2/A, Trnava
mobil: 0905 983 999
e-mail: bosnak@stonline.sk
Ing. Eva Zatková
Horné bašty 5, Trnava
mobil: 0903 807 108
e-mail: zatkova@eur.sk
MUDr. Katarína Jelačičová
Jeruzalemská 1/A, Trnava
mobil: 0905 384 666
e-mail: unio@stonline.sk
Ing. Kvetoslava Tibenská
Dolnopotočná 2, Trnava
mobil: 0910 864 014
e-mail: kvetoslava.tibenska@trnava.sk
Jozef Adamec
F. Urbánka 8, Trnava

  Volebný obvod č. 2: Trnava - západ (Prednádražie)

Ing. Jozef Pobiecký
Šafárikova 18, Trnava
e-mail: jozef.pobiecky@mail.t-com.sk
Mgr. Marcel Behro
Nám. Slovenského učeného tovarišstva 9
tel. do zamestnania: 033 555 96 40
mobil: 0918 610 003
e-mail: marcel.behro@trnava-vuc.sk
PhDr. Peter Náhlik, PhD.
Františkánska 29, Trnava
e-mail: peter.nahlik@zos.sk
Ing. Peter Benčat, PhD.
Komenského 15, Trnava
tel. do zamestnania: 033 592 13 41
mobil: 0948 649 995
e-mail: peter.bencat.ptt@3s.land.gov.sk
Mgr. Matej Lančarič
Mozartova 12, Trnava
mobil: 0908 544 973
e-mail: lancaric.matej@gmail.com
JUDr. Ing. Peter Pacalaj
9. mája 19, Trnava
tel. do zamestnania: 033 535 41 38
e-mail: pacalaj@papartners.sk

  Volebný obvod č. 3: Trnava – sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)

MUDr. Štefan Krištofík, MPH
mobil: 0908 999 880
e-mail: s.kristofik@stonline.sk
MUDr. Branislav Kramár
Na hlinách 31/C
tel. domov: 033 550 38 79
tel. do zamestnania: 033 595 31 11
mobil: 0903 847 311
e-mail: brancok@gmail.com
PhDr. Ján Žitňanský
Poštová 8, Trnava
tel. do zamestnania: 033 597 39 20
e-mail: janko.zitnansky@gmail.com
Ing. Blažena Kráľovičová
J. Hlubíka 15, Trnava
mobil: 0905 206 316
e-mail: kralovicova.blazena@gmail.com
MUDr. Angela Štefániková
Jaderná 3, Trnava
tel. domov: 033 550 16 63
tel. do zamestnania: 033 593 54 10
mobil: 0949 457 329
e-mail: 23stefanikovci@gmail.com
JUDr. Štefan Dvorský
Olympijská 22, Trnava
mobil: 0915 524 960
e-mail: dvorsky.st@gmail.com
MUDr. Jana Fridrichová
Hospodárska 21, Trnava

  Volebný obvod č. 4: Trnava – východ (Družba, Hlboká, Vozovka)

Ing. Augustín Hambálek
mobil: 0905 757 949
e-mail: hambalek.augustin@trnava-vuc.sk
Ing. Martin Viskupič
Hlboká 15, Trnava
mobil: 0905 593 808
e-mail: martin@primatour.sk
PhDr. Katarína Baničová
Spartakovská 2, Trnava
mobil: 0903 112 358
e-mail: katarina.banicova@gmail.com
MUDr. Milan Paulini
Tehelná 4, Trnava
tel. domov: 033 5441483
e-mail: milan.paulini@gmail.com
JUDr. Veronika Gašparíková
V. Clementisa 22, Trnava
mobil: 0903 808 882; 0905 887 663
e-mail: gasparikova.veronika@gmail.com
PaedDr. Marta Gubrická
Hlboká 4, Trnava
tel. do zamestnania: 033 598 37 14, 0917 342 262
mobil: 0907 037 619
Ing. Jozef Alchus
Ľ. Podjavorinskej 22, Trnava
tel. do zamestnania: 033 551 34 98
mobil: 0905 258 010
e-mail: joal@stonline.sk

  Volebný obvod č. 5 Trnava – juh (Linčianska, Tulipán)

Ing. Bystrík Stanko
Spartakovská 12, Trnava
e-mail: bystrik.stanko@trnava.sk
MUDr. Gabriel Pavelek
Zelenečská 9, Trnava
tel. domov: 033 593 64 50
tel. do zamestnania: 033 551 39 25
mobil: 0905 413 633
e-mail: gpavelek@post.sk
Ing. Jozef Čavojský
Jiráskova 19, Trnava
tel. domov: 033 5531790
mobil: 0907 666 573
Mgr. Marián Rozložník
Nerudova 15, Trnava
mobil: 0949 449 704; 0908 050 655
e-mail: rozloznik.m@ttx-net.sk
Mgr. Miloš Krištofík
Coburgova 11, Trnava
mobil: 0905 618 657
e-mail: khv.trnava@stonline.sk

  Volebný obvod č. 6 Trnava – Modranka

Mgr. Agnesa Petková
Dedinská 53, Modranka
tel. domov: 033 554 34 16
mobil: 0910 345 415