Návštevník

  Ľudmila Rogovská

  Výstava

  Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo z diel neprofesionálnej výtvarníčky Ľudmily Rogovskej z Trnavy k jej životnému jubileu.Vernisáž k výstave sa uskutoční vo štvrtok 14. októbra o 16.30 h v Západoslovenskom múzeu.
  Ľudmila Rogovská, rodáčka z obce Štefanová vyštudovala Pedagogickú fakultu v Trnave, odbor slovenský jazyk – výtvarná výchova. Po ukončení štúdia celý profesijný život učila na základnej škole v Trnave (Atómová ulica). Popri učiteľstve sa venovala aj vlastnej tvorbe, prevažne v technike olejomaľby. Spolu s inými pedagógmi s aprobáciou s výtvarnou výchovou absolvovala niekoľko tvorivých pobytov, na ktorých lektorovali profesionálni umelci. Zúčastnila sa viacerých kolektívnych výstav z týchto pobytov. Od roku 2014 sa zúčastňuje Salónu výtvarníkov v Zoya múzeu v Modre, v roku  2016 mala samostatnú výstavu v Západnom krídle trnavskej radnice.
  Výtvarné umenie sa stalo jej celoživotným koníčkom, ktorý naplno rozvíja i teraz na dôchodku. Autorka inklinuje k veľkorozmerným olejomaľbám na plátne. Tematicky sa vo svojej tvorbe venuje zátišiam, figuratívnym i figurálnym kompozíciám a krajine či architektúre. V mnohých prácach sa vracia k rodnému kraju. Jej obrazy si našli svoje publikum a zdobia domácnosti nielen jej priateľov a známych.
  Výtvarníčka Ľudmila Rogovská žije a tvorí v Trnave. Na výstave v múzeu sa predstaví retrospektívou zo svojej tvorby v komornej kolekcii 26 obrazov.

  14.10.2021 16:30 - 16.1.2022

   
  Chcete vedieť, čo je nové?