Návštevník

  Kultúrne inštitúcie

  DIVADLO J. PALÁRIKA
  www.djp.sk
  e-mail: djp@djp.sk
  Trojičné nám. 2
  033/551 13 53

  DIVADELNÉ ŠTÚDIO DISK TRNAVA
  www.divadlodisk.sk
  e-mail: mbabicov@gmail.com
  Kultúrny dom na Kopánke, ulica R. Dilonga
  kontakt: M. Babicová 0904 171 648

  DOM KULTÚRY TRNAVA
  www.dktrnava.sk
  e-mail: dk-trnava@mail.t-com.sk
  Trojičné nám.10
  033/551 53 54, 033/551 10 00

  GALÉRIA JÁNA KONIARKA, KOPPLOV KAŠTIEĽ
  www.gjk.sk
  e-mail: info@gjk.sk
  Zelený Kríčok 3
  033/551 16 59

  SYNAGÓGA centrum súčasného umenia
  www.gjk.sk
  e-mail: info@gjk.sk
  Halenárska 2
  033/551 46 57

  KINO HVIEZDA
  www.kinohviezda.trnava.sk
  e-mail: kinohviezdatt@gmail.com
  Paulínska 1
  033/323 6444

  AMFITEÁTER TRNAVA, PRÍRODNÉ KINO
  Halenárska 20
  e-mail: amfik.trnava@gmail.com

  CINEMAX TRNAVA
  www.cine-max.sk
  e-mail: kinott@cine-max.sk
  F. Urbánka 11
  0905 414 997 (od 15:30 do 21:00)

  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
  www.kniznicatrnava.sk
  e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk
  Rázusova 1
  zákaznícka linka: 033/551 38 96
  033/551 17 82

  POBOČKA TULIPÁN, knižnica Trnava
  e-mail: pobocka_tulipan@kniznicatrnava.sk
  ZŠ Gorkého 21
  033/553 33 27

  POBOČKA PREDNÁDRAŽIE, knižnica Trnava
  e-mail: pobocka_prednadrazie@kniznicatrnava.sk
  ZŠ K. Mahra 11
  033/552 20 37

  POBOČKA VODÁREŇ, knižnica Trnava
  e-mail: pobocka_vodaren@kniznicatrnava.sk
  ZŠ Atómová 1
  033/550 44 48

  Hudobné oddelenie KJF, knižnica Trnava
  e-mail: hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk
  M. S.Trnavského 5 (Dom Hudby)
  033/551 15 90

  SPOLOK SV. VOJTECHA
  www.ssv.sk
  e-mail: ssv@ssv.sk
  Radlinského 5
  033/590 77 11

  TRNAVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
  www.osvetatt.sk
  Bratislavská 27

  ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
  www.zsmuzeum.sk
  e-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk
  Múzejné námestie 3
  033/551 29 13

  KNIŽNICA ZÁPADOSLOVENSKÉHO MÚZEA
  Múzejné námestie 2
  033/591 73 45

  DOM HUDBY
  M. S. Trnavského 5
  033/551 25 56

  MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY, OLÁHOV SEMINÁR
  Námestie sv. Mikuláša 10
  033/551 44 21
     KULTÚRNE INŠTITÚCIE V OKOLÍ

  PAMÄTNÁ IZBA JÁNA PALÁRIKA
  www.majcichov.sk
  e-mail: info@muzeum.sk
  Kultúrny dom Majcichov
  033/558 31 36
  návštevu treba ohlásiť vopred

  SNM – HUDOBNÉ MÚZEUM, PAMÄTNÍK LUDWIGA VAN BEETHOVENA
  www.snm.sk
  e-mail: alena.kratka@snm.sk
  Hlavná 572/109, Dolná Krupá
  033/245 31 31, +421 908 188 022

  PAMÄTNÝ DOM JURAJA FÁNDLYHO
  www.muzeum.sk
  919 06 Naháč
  033/557 51 42
  návštevu treba ohlásiť na Obecnom úrade

  KONGRESOVÉ CENTRUM SAV SMOLENICE ZÁMOK
  www.kcsmolenice.sav.sk
  e-mail: kc-smolenice@savba.sk
  Zámocká 18, Smolenice
  033/558 61 91, -92

  MÚZEUM MOLPÍR SMOLENICE
  www.smmolenice.com
  e-mail: smolenice@smolenice.com
  Stará fara, ul. Cintorínska 3, Smolenice
  +421 907 488 361 - objednávky vopred

  PAMÄTNÁ IZBA JÁNA HOLLÉHO
  OÚ Dobrá Voda 121
  033/554 71 04

  VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V HLOHOVCI
  www.muzeumhlohovec.sk
  e-mail: vmh@zupa-tt.sk
  Františkánske námestie 1, Hlohovec
  033/730 03 37

  MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM HLOHOVEC
  www.kultura.hlohovec.sk
  e-mail: infocentrum@mkchlohovec.sk
  Námestie sv. Michala 3, Hlohovec
  +421 902 339 312

  PAMÄTNÁ IZBA JÁNA HOLLÉHO
  www.regionhlohovec.sk
  Rímskokatolícka fara Madunice
  +421 33 743 12 05

  MESTSKÉ MÚZEUM SEREĎ
  www.sered.sk
  e-mail: muzeum@sered.sk
  Ul. M.R.Štefánika 8, Sereď
   +421 950 894 373

  HRAD ČERVENÝ KAMEŇ, MÚZEUM
  www.hradcervenykamen.sk
  e-mail: objednavkymck@snm.sk
  Častá
  +421 33 245 51 03

  OBECNÉ MÚZEUM ŠENKVICE
  www.senkvice.eu
  Chorvátska ulica - v priestoroch Obecného domu, Šenkvice
  033/648 60 33, 0918 295 335
  expozícia múzea je prístupná na základe telefonickej dohody

  BUDMERICKÁ IZBIČKA
  Budmerice
  033/644 82 46