Návštevník

  Lekárne

  ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
  HOSPITAL / KRANKENHAUS
  www.fntt.sk
  A.Žarnova 11
  033/593 81 11

  POLIKLINIKA DRUŽBA
  POLICLINIC / POLIKLINIK
  Starohájska 2
  033/595 31 11

  POHOTOVOSŤ
  EMERGENCY / BEREITSCHAFTSDIENST
  Poskytovateľom lekárskej služby prvej pomoci (pohotovosť) je fakultná nemocnica/
  Provider of emergency medical services (emergency room) is a hospital
  A. Žarnova 11
  Pohotovosť pre dospelých: 033/593 81 08
  Pohotovosť pre deti: 033/ 593 83 31

  ZDRAVOTNÉ STREDISKO PREDNÁDRAŽIE II
  HEALTH CENTRE / GESUNDHEITSEINRICHTUNG
  Mozartova 3
  033/533 35 11

  REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
  HEALTH INSTITUTE / GESUNDHEITSINSTITUT
  www.ruvztt.sk
  Limbová 6
  Ústredňa: 033/551 28 62
  Sekretariát: 033/534 80 51

  REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA - laboratóriá
  HEALTH INSTITUTE – LABORATORY / GESUNDHEITSINSTITUT - LABORATORIEN
  www.ruvztt.sk
  Halenárska 23
  033/551 10 88

  INŠTITÚT ZOBRAZOVACEJ DIAGNOSTIKY
  adresa: Starohájska 2, Trnava
  033/293 32 30, 033/293 32 31
  www.izd-tt.sk

  www. izd-tt.sk


   

  LEKÁRNE


  LEKÁREŇ ALTHEA
  Starohájska 1
  033/550 36 63

  LEKÁREŇ APOTHEKA
  Andrea Žarnova
  033/551 13 76

  LEKÁREŇ BENU
  Hlavná 5 
  0903 998 152

  LEKÁREŇ BENU
  Kollárova 20
  0901 905 201

  LEKÁREŇ BENU
  Hospodárska 53
  0902 768 260

  LEKÁREŇ BENU
  Veterná 40
  033/ 5590 996

  LEKÁREŇ Dr. MAX
  Veterná 40
  033/550 14 13
  V. Clementisa 41/D
  033/321 99 43

  LEKÁREŇ FARMÁCIA
  Zelený kríčok 2
  033/554 66 20

  LEKÁREŇ LINČIANSKA
  Limbová 5
  033/553 32 02

  LEKÁREŇ MARIANUM
  A. Žarnova 9
  033/550 17 27

  LEKÁREŇ MAX
  F. Urbánka 11 - MAX
  033/535 40 75

  LEKÁREŇ MEDA
  Štefánikova 35
  033/534 03 37

  LEKÁREŇ MEDIKAMENT
  Kollárova
  033/551 28 71

  LEKÁREŇ NA EVANJELICKOM DOME
  Hlavná 48
  033/551 11 69, 0905 341 571

  LEKÁREŇ PHARMICA
  Kollárova 14
  033/551 38 29

  LEKÁREŇ PINIA
  Veterná 40
  033/550 55 40

  LEKÁREŇ POD STANICOU
  Kollárova 6
  033/534 10 84

  LEKÁREŇ PREDNÁDRAŽIE
  Mozartova 3
  033/552 23 20

  LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI
   A. Žarnovova 11
  033/534 12 17

  LEKÁREŇ SUN PHARMA
  Hlavná 5, Trnava
  02/206 34 72

  LEKÁREŇ U ŠKORPIÓNA
  Hlavná 5
  033/551 15 10

  LEKÁREŇ U ZLATÉHO HADA
  Jeruzalemská 34
  033/554 60 25

  LEKÁREN VITA
  Špačinská cesta 78
  033/544 69 20

  LEKÁREŇ VITALIS
  Trhová 4
  033/544 55 46

  LEKÁREŇ ZDRAVIE
  Starohájska 2
  0905 305 990


   

  ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

  VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
  www.vszp.sk
  Halenárska 22
  033/282 41 10

  DÔVERA- zdravotná poisťovňa, a.s.
  www.dovera.sk
  Hlavná 31
  0850 850 850

  UNION
  www.unionzp.sk
  Hlavná 2
  0850 003 333


   

  VETERINÁRI

  SÚKROMNÁ VETERINÁRNA KLINIKA
  VETERINARY CLINIC / VETERINÄRKLINIK
  Zavarská 11
  033/550 16 09, pohotovostný mobil: (len v čase pohotovosti) 0905 781 394
  www.svktt.sk

  MVDr. GRYCHNIK IGOR
  Školská 16
  0905 355 013

  MVDr. HORVÁTH JURAJ
  Vajslova 5
  033/553 60 89

  ZVIERACIA KLINIKA PLUS
  Bratislavská 45
  033/260 10 70, 0948 173 222
  www.zkp.sk