Nástroje

Kľúčové slovo: požiare

Od 17. júna bude  vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Od 17. júna bude vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej p...

16.6.2021 11:02 Celý článok

 
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení ...

27.8.2020 12:48 Celý článok

 
Od dnes je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Od dnes je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v ...

13.8.2020 8:25 Celý článok

 
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení ...

11.6.2020 14:00 Celý článok

 
Od deviateho apríla je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Od deviateho apríla je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v ...

9.4.2020 11:50 Celý článok

 
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení ...

14.8.2019 13:46 Celý článok

 
Od druhého júla je vyhláseny čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Od druhého júla je vyhláseny čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v ...

1.7.2019 12:54 Celý článok

 
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení ...

5.9.2018 11:01 Celý článok

 
Od prvého augusta je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Od prvého augusta je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v z...

31.7.2018 14:10 Celý článok

 
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení ...

20.7.2018 9:52 Celý článok

 
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v z...

15.6.2018 8:26 Celý článok

 
Naďalej trvá čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Naďalej trvá čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlásilo od 5. júna o 13.30 h na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Tento čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru naďalej trvá. V čase zvýš...

23.6.2017 10:27 Celý článok

 
Pripomíname zásady prevencie vzniku lesných požiarov

Pripomíname zásady prevencie vzniku lesných požiarov

Spolu s jarou, jarnými prácami v záhradách a začiatkom turistickej sezóny sa opäť zvyšuje riziko vzniku lesných požiarov. Podľa informácií Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave sú medzi ich najčastejšími príčinami práve táborové ohne, vypaľovanie suchých porastov a spa...

3.4.2017 15:27 Celý článok

 
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministe...

12.8.2016 10:39 Celý článok | Komentárov 0

 
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z...

12.7.2016 11:23 Celý článok | Komentárov 0

 
Hasiči upozorňujú na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Hasiči upozorňujú na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 6. 7. 2015 od 10.00 h až do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každ...

8.7.2015 14:21 Celý článok | Komentárov 0

 
Pripomíname zásady prevencie vzniku lesných požiarov

Pripomíname zásady prevencie vzniku lesných požiarov

Spolu s jarou, jarnými prácami v záhradách a začiatkom turistickej sezóny sa opäť zvyšuje riziko vzniku lesných požiarov. Podľa informácií Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave sú medzi ich najčastejšími príčinami práve táborové ohne, vypaľovanie suchých porastov a spa...

10.4.2015 9:32 Celý článok | Komentárov 0

 
Pripomíname zásady prevencie vzniku lesných požiarov

Pripomíname zásady prevencie vzniku lesných požiarov

Spolu s jarou, jarnými prácami v záhradách a začiatkom turistickej sezóny sa opäť zvyšuje riziko vzniku lesných požiarov. Podľa informácií Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave sú medzi ich najčastejšími príčinami práve táborové ohne, vypaľovanie suchých porastov a spa...

5.5.2014 14:44 Celý článok | Komentárov 0

 
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolanie

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolanie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave na základe § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 2) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisovODVOLÁVAČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZ...

6.9.2011 7:31 Celý článok | Komentárov 0

 
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnavena základe § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisovVYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEB...

24.8.2011 9:17 Celý článok | Komentárov 0