Mesto Trnava

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 


ODVOLÁVA

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROVna lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Trnavaod 15. 08. 2019, od 12.00 hod.


 

14.8.2019 13:46

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová