Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 15. septembra na Ulici A. Žarnova, Klempova a Kollárova ulica

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 15. 09. 2018 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.:

 

  • KLEMPOVA: 1, 3, 5
  • KOLLÁROVA: 16, 25/BL, 32/D1, 32/D2, 32/VZ, 33
  • ŽARNOVA, A.: 1, 2, 25, 27, 3, 4, 6

 

10.8.2018 13:32

 
Chcete vedieť, čo je nové?