Občan

Ulica Jána Hollého bude v oboch smeroch uzavretá

Ulica Jána Hollého v Trnave a nezrekonštruovaná časť Halenárskej ulice budú od 7.00 h v stredu 11. júla 2018 do 18.00 h 15. decembra 2018 v oboch smeroch uzavreté. Úplná uzávera sa týka 310 metrov dlhého úseku od križovatky ulíc Dolnopotočnej a Halenárskej po križovatku ulíc Invalidskej a Jána Hollého. Dôvodom uzávery je realizácia stavby Obnova povrchov Ulice Jána Hollého.
Obchádzková trasa na Dolnopotočnú ulicu povedie z Halenárskej ulice, z parkoviska na Dolnopotočnej ulici sa bude vychádzať na Paulínsku ulicu. Zásobovanie prevádzok na Hviezdoslavovej ulici bude umožnené cez ulice Hornopotočnú a Pekársku, výjazd z Hviezdoslavovej povedie cez Pekársku ulicu.

Povolenie uzávery Ulice Jána Hollého


 

10.7.2018 14:39

 
Chcete vedieť, čo je nové?