Občan

Úplná uzávierka na Radlinského ulici 15. a 16. septembra

Z dôvodu konania cyklistickej akcie - Detská tour Petra Sagana sa uskutoční úplná uzávierka na Radlinského ulici. 

Doba uzávierky: od 12.00 hod. dňa 15. 9. 2018 do 18.00 hod. dňa 16. 09. 2018

Úsek a dĺžka uzávierky: od Bernolákovej brány po križovatku ulíci Radlinského a Hospodárska v dĺžke 80 m, od Radlinského ulice 3 po pešiu zónu v dĺžke 110 m.
Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa bude vedená po Vajanského ulici, ktorá bude prenosným dopravným značením označená ako obojsmerná.
 

13.9.2018 11:20

 
Chcete vedieť, čo je nové?