Občan

Kontakty

 
 
 
Mgr. Mária Bolebruchová
Odbor vzdelávania, športu a kultúry
referát škôl a školských zariadení
maria.bolebruchova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Ing. Elena Gombíková
Odbor vzdelávania, športu a kultúry
referát financ. a rozpočtu škôl a škol. zariadení
 
Mgr. Daniela Pavlíková
Odbor vzdelávania, športu a kultúry
referát škôl a školských zariadení
daniela.pavlikova@trnava.sk
momentálne na MD
 
Ing. Bohuslava Rumanová
Odbor vzdelávania, športu a kultúry
referát financ. a rozpočtu škôl a škol. zariadení
 
Chcete vedieť, čo je nové?