Občan

Kontakty

 
 
 
pavol.tomasovic@trnava.sk
32 36 351, 0905 972 018
 
JUDr. Jana Tomašovičová
Odbor právny a majetkový
zástupkyňa prednostu MsÚ, vedúca odboru
jana.tomasovicova@trnava.sk
32 36 227, 0905 972 024
 
PhDr. Erika Trebatická
Zariadenie pre seniorov
vedúca sociálneho úseku, manažér kvality
 
MSc. Monika Trubačová
Odbor sociálny
referát sociálnej pomoci občanom
 
Ing. Ivana Tuchyňová
Odbor územného rozvoja a koncepcií
referát územno-technických informácií
 
Ing. Tomáš Tvaroška
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Mgr. Mária Ulmanová
Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stav. poriadku
 
Juraj Vajo
Mestská polícia
priestupkové oddelenie
 
lenka.vancova@trnava.sk
32 36 302, 0905 377 623
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?