Podnikateľ

Všeobecné informácie o projekte

Cieľ projektu

 • nadobúdanie jazykových kompetencií a zručností v cudzom jazyku detí v materských školách a na prvom stupni základných škôl prostredníctvom hry,
 • ďalšie vzdelávanie pedagógov a lektorov nemeckého jazyka,
 • partnerské projekty a výmeny detí, žiakov, pedagógov.

Projektový partneri

Lead partner

 • Úrad Dolnorakúskej krajinskej vlády, Oddelenie pre materské školy a školy

Partneri s finančnou účasťou

 • Europa Büro/Stadtschulrat für Wien (AT) – Mestský školský úrad Viedeň,
 • Mesto Senica – hlavný projektový partner (SR),
 • Enviropark Pomoravie, n.o. (SR),
 • Mesto Skalica (SR),
 • Mesto Trnava (SR),
 • Obec Záhorská Ves (SR),
 • MČ Bratislava – Jarovce (SR), 

Partneri bez finančnej účasti

 • MČ Bratislava - Rusovce
 • MČ Bratislava – Čuňovo

Všeobecné aktivity

 • interaktívne vyučovanie cudzieho jazyka v materských školách a v 1. a 2. ročníkoch základných škôl,
 • stretávanie sa lektoriek SJ a NJ (odovzdávanie skúseností – workshopy),
 • spoznávanie krajín prostredníctvom zvykov, piesní, hier, stretnutí s novými ľuďmi, poznávanie zaujímavých miest,
 • ďalšie vzdelávanie lektoriek a pedagógov (semináre, workshopy, letný týždenný jazykový kurz).
 
Chcete vedieť, čo je nové?