Podnikateľ

Odkazy na stránky o EÚ

 

Informácie o Európskej únii

 

Agenda európskych inštitúcií

 • Európa priamo
 • SCADplus - databáza informácií a kalendár aktivít európskych inštitúcií
 • EURODICAUTOM - pomoc pri preklade termínov a skratiek do všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie
 • Eurostat - štatistický úrad EÚ. Spracúva a uverejňuje pravidelné štatistické analýzy a predpovede. Koordinuje a integruje národné štatistiky do jedného porovnateľného systému
 • Eurobarometer - prieskumy verejnej mienky


Európske inštitúcie

 • Európska komisia - iniciátor rozhodovacieho procesu EÚ a jej výkonným a správnym orgánom. Jej úlohou je zabezpečovanie hladkého fungovania spoločného trhu a zastupovanie záujmov únie vo vnútri aj navonok. Stránka obsahuje aj profily členov komisie a informácie o jej aktuálnych aktivitách.
 • Audiovizuálna knižnica EÚ - fotografie, videá a audionahrávky, ktoré približujú politický život v EÚ
 • Európsky konvent - diskusné fórum o budúcom usporiadaní Európskej únie. Zaoberá sa napr. vzťahom členských štátov a únie, ústavným dokumentom EÚ, zjednodušením systému EÚ a pod.
 • Rada Európskej únie - hlavný rozhodovací orgán EÚ. Stanovuje politické ciele a koordinuje národné politiky v oblasti svojej kompetencie.
 • Európsky parlament - jediný priamo volený orgán EÚ. Spolurozhoduje o legislatíve spolu s Radou EÚ, schvaľuje rozpočet únie, ustanovuje a rozpúšťa Európsku komisiu, schvaľuje zmluvy s tretími krajinami a vstup nových členských štátov. Stránka obsahuje aj životopisy poslancov, rozdelenia poslaneckých klubov či informácie o zasadnutiach.
 • Európsky súdny dvor - zabezpečuje výklad a dodržiavanie legislatívy Európskeho spoločenstva a Európskej únie.
 • Hospodársky a sociálny výbor - inštitucionálny nástroj na vyjadrenie záujmov hospodárskych a sociálnych skupín v členských štátoch EÚ.
 • Výbor pre regióny - jeho úlohou je vyjadrovať záujmy regionálnych a miestnych orgánov v EÚ a zabezpečiť ich účasť na integračnom procese
 • Európska centrálna banka - zodpovedá za implementáciu jednotnej menovej politiky v EMÚ
 • Európska investičná banka - poskytuje pôžičky a záruky na financovanie investičných projektov, ktoré prispievajú k rovnovážnemu rozvoju európskeho spoločenstva.
 • Európska banka pre obnovu a rozvoj - poskytuje pôžičky na infraštruktúrne projekty, podporuje prechod k trhovej ekonomike v krajinách strednej a východnej Európy.
 • Európsky patentový úrad - podporuje jednotnú ochranu patentov v Európe tým, ktoré sú platné vo všetkých krajinách, ktoré podpísali Európsku patentovú konvenciu.


Inštitúcie na Slovensku