Podnikateľ

Trnavská brána 2004 - 2011

Hlavným cieľom folklórneho festivalu Trnavská Brána je spojiť národy z krajín Višegrádskej štvorky formou prezentácie ich kultúr a tradícií a nájsť tak vzájomné korene histórie, ktoré nás spájajú.

>>> Fotogaléria z predchádzajúcich ročníkov <<<

Rok 2011

Doba realizácie: jún 2011 – október 2011
Rozpočet - celkom: 44 977,- eur
Poskytnutá dotácia: 9 400,- eur (Medzinárodný vyšehradský fond); 1 500,- eur (Ministerstvo kultúry SR)
Kofinancovanie mesta: 34 077,- eur
Partneri projektu: Tanečný súbor Maria Curie Sklodowska (PL), Tanečný súbor Budai Babszem (HU), Slovácky krúžek Poštorná (ČR)
program

Rok 2010

Doba realizácie: november 2009 – september 2010
Rozpočet - celkom: 38 377,- eur
Poskytnutá dotácia: 12 000,- eur
Kofinancovanie mesta: 26 377,- eur (69%)
Partneri projektu: Národopisný soubor Břeclavan (ČR), Tanečná skupina Pászti Miklós Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény (HU), Miestne kultúrne centrum Henryka Bisty (PL)
program

Rok 2009

Doba realizácie: máj 2009 – september 2009
Rozpočet – celkom: 38 377,- €
Poskytnutá dotácia: 7 500,- € (Medzinárodný vyšehradský fond)
Kofinancovanie mesta: 30 877,- €
program

Rok 2008

Doba realizácie: február 2008 – september 2008
Rozpočet – celkom: 40 816,- € / 1 229 622,80 Sk
Poskytnutá dotácia: 7 500,- € / 225 945,- Sk (Medzinárodný vyšehradský fond)
Kofinancovanie mesta: 19 916,35 € / 1 003 677,80 Sk

Rok 2007

Doba realizácie: február 2007 – september 2007
Rozpočet – celkom: 23 337,- € / 703 050,46 Sk
Poskytnutá dotácia: 4000,- € / 120 504,- Sk (Medzinárodný vyšehradský fond)
Kofinancovanie mesta: 19 337 € / 582 546,46 Sk

Rok 2006

Doba realizácie: február 2006 – september 2006
Rozpočet – celkom: 28 645,40 € / 862 971,32 Sk
Poskytnutá dotácia: 4 000,- € / 120 504,- Sk (Medzinárodný vyšehradský fond)
Kofinancovanie mesta: 17 646 € / 531 603,- Sk

Rok 2004

Doba realizácie: Február 2004 – september 2004
Rozpočet – celkom: 10 954,- € / 330 000,20 Sk
Poskytnutá dotácia: 4000,- € / 120 504,- Sk (Medzinárodný vyšehradský fond)
Kofinancovanie mesta: 6 954,- € / 209 496,20 Sk

Visegrad fund
www.visegradfund.org

 
Chcete vedieť, čo je nové?