Občan

Úradné hodiny SO pre IROP

V zmysle výziev na predkladanie projektových zámerov, resp. žiadostí o NFP sú úradné hodiny SO pre IROP mesta Trnava stanovené nasledovne:

pondelok – štvrtok:    8.00 – 15.00 h
piatok:                        8.00 – 14.00 h