Občan

Ing. Dušan Béreš

E-mail: dusan.beres@trnava.sk
Telefón: 32 36 134, 0905 972 022
Pozícia: vedúci odboru
Odbor: Odbor investičnej výstavby
Chcete vedieť, čo je nové?