Občan

Ing. Laura Rosinová

E-mail: laura.rosinova@trnava.sk
Telefón: 32 36 130
Pozícia: referát projektovej prípravy stavieb
Odbor: Odbor investičnej výstavby