Občan

Ing. Ľubica Augustínová

E-mail: lubica.augustinova@trnava.sk
Telefón: 32 36 130
Pozícia: referát projektovej prípravy
Odbor: Odbor investičnej výstavby