Občan

Mgr. art. Juraj Vrobel

E-mail: juraj.vrobel@zusmst.trnava.sk
Telefón: 32 36 922
Pozícia: ZUŠ M. Sch. Trnavského, zástupca riaditeľa ZUŠ
Odbor: ZUŠ
Chcete vedieť, čo je nové?