Občan

Mgr. Rastislav Danák

E-mail: rastislav.danak@trnava.sk
Telefón: 32 36 135, 0908 436 937
Pozícia: referát projetkovej prípravy
Odbor: Odbor investičnej výstavby
Chcete vedieť, čo je nové?