Občan

PaedDr. Gabriel Kalapoš

E-mail: gabriel.kalapos@zusmst.trnava.sk
Telefón: 32 36 670
Pozícia: ZUŠ M. Sch. Trnavského, riaditeľ
Odbor: ZUŠ