Občan

Úradné tlačivá Odbor školstva, mládeže a športu

 
 
 
14.2.2013 11:38
 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca mesta Trnava podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

19.1.2012 3:02
 

19.1.2012 3:03
 

 
Chcete vedieť, čo je nové?