Občan

Čiastočná uzávierka na ulici Halenárska

Z dôvodu rozkopávky miestnej komunikácie za účelom zriaďovania kanalizačnej prípojky a prípojky vody sa uskutoční čiastočná uzávierka na ulici Halenárska.

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 27. 04. 2017 do 20.00 hod. dňa 01. 05. 2017

Úsek a dĺžka uzávierky: Na ulici Halenárska pred domom č. 17, v dĺžke 15 m. 
Popis a dĺžka obchádzky: Obchádzková trasa nie je potrebná, pretože bude prejazdný jeden jazdný pruh a doprava bude usmernená prenosným dopravným značením.

 

25.4.2017 13:07

 
Chcete vedieť, čo je nové?