Občan

Čiastočné uzávierky miestnych komunikácií - Školská, Lovecká, Kukučínova, Kopánková

Z dôvodu rozkopávky miestnych komunikácií a chodníkov za účelom rekonštrukcie plynovodov sa uskutoční čiastočná uzávierka miestnach komunikácií. na uliciach Školská, Lovecká, Kukučínova a Kopánková.

Doba uzávierky: od 6.00 hod. dňa 15. 04. 2017  do 16.00 hod. dňa 15. 07. 2017

Úsek a dĺžka uzávierky: 

  • Ulica Školská bude čiastočne uzavretá od ulice Kukučínova po Jána Hajdóczyho v dĺžke 245 m.
  • Ulica Lovecká bude čiastočne uzavretá od ulice Jána Hajdóczyho po ulicu Kukučínova v dĺžke 226 m.
  • Kopánková ulica bude čiastočne uzavretá od ulice Kukučínova po ulicu Jána Hlubíka v dĺžke 420 m.
  • Komunikácia na ulici Kukučínova bude čiastočne uzavretá od križovatky ulíc Robotnícka a Jánošíkova po križovatku s ulicou Pažitná v dĺžke 210 m.

Popis a dĺžka obchádzky: Obchádzkové trasy ulíc Školská, Lovecká nie sú potrebné, pretože tieto ulice sú jednosmerné a cestná premávka bude vedená vedľa pracovného pásu po druhom jazdnom pruhu. Na ulici Kukučínova tak isto nebude potrebná obchádzka, pretože cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením s prednosťou v jazde v smere od križovatky ulíc Robotnícka a Jánošíkova po križovatku s ulicou Pažitná v dĺžke 210 m. Usmernenie cestnej dopravy na ulici Kukučínova platí i pre Mestskú autobusovú dopravu. Na Kopánkovej ulici nebude potrebná obchádzka, pretože bude prejazdný jeden jazdný pruh od ulice Kukučínova po ulicu Jána Hlubíka v dĺžke 420 m.

 

29.3.2017 14:30

 
Chcete vedieť, čo je nové?