Občan

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a Mestskej rady mesta Trnava na rok 2022

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a Mestskej rady mesta Trnava na rok 2022

Január

12.01.2022 zasielať na sekr.  PÚ návrh materiálov pre 19. MZ a 19. MR 

19.01.2022 zoznam materiálov pre 19. MZ a 19. MR doručí sekr. PÚ na OR 

26.01.2022 príprava materiálov 19. MZ a  19. MR  a doručenie na OR                  

31.01.2022 prezentácia materiálov vedeniu mesta 19. MZ a 19. MR

Február

02.02.2022 doručenie materiálov 19. MZ a 19. MR na OR pre poslancov MZ 

03.02.2022 distribúcia materiálov 19. MZ a  19. MR poslancom MZ

08.02.2022 19. MR – prerokovanie materiálov MZ a MR

09.02.2022 doručenie doplnkov z MR na OR 

10.02.2022 distribúcia doplnkov z MR poslancom MZ

15.02.2022 19. MZ – prerokovanie materiálov MZ

Marec

23.03.2022 zasielať na sekr.  PÚ návrh materiálov pre 20. MZ a 20. MR 

30.03.2022 zoznam materiálov pre 20. MZ a 20. MR doručí sekr. PÚ na OR   

Apríl

08.04.2022 príprava materiálov 20. MZ a  20. MR  a doručenie na OR                  

11.04.2022 prezentácia materiálov vedeniu mesta 20. MZ a 20. MR

13.04.2022 doručenie materiálov 20. MZ a 20. MR na OR pre poslancov MZ 

14.04.2022 distribúcia materiálov 20. MZ a  20. MR poslancom MZ

19.04.2022 20. MR – prerokovanie materiálov MZ a MR

20.04.2022 doručenie doplnkov z MR na OR 

21.04.2022 distribúcia doplnkov z MR poslancom MZ

26.04.2022 20. MZ – prerokovanie materiálov MZ

Máj

25.05.2022 zasielať na sekr.  PÚ návrh materiálov pre 21. MZ a 21. MR 

Jún

01.06.2022 zoznam materiálov pre 21. MZ a 21. MR doručí sekr. PÚ na OR 

08.06.2022 príprava materiálov 21. MZ a  21. MR  a doručenie na OR                  

13.06.2022 prezentácia materiálov vedeniu mesta 21. MZ a 21. MR

15.06.2022 doručenie materiálov 21. MZ a 21. MR na OR pre poslancov MZ 

16.06.2022 distribúcia materiálov 21. MZ a 21. MR poslancom MZ

21.06.2022 21. MR – prerokovanie materiálov MZ a MR

22.06.2022 doručenie doplnkov z MR na OR 

23.06.2022 distribúcia doplnkov z MR poslancom MZ

28.06.2022 21. MZ – prerokovanie materiálov MZ

August

17.08.2022 zasielať na sekr.  PÚ návrh materiálov pre 22. MZ a 22. MR 

24.08.2022 zoznam materiálov pre 22. MZ a 22. MR doručí sekr. PÚ na OR

31.08.2022 príprava materiálov 22. MZ a  22. MR  a doručenie na OR                  

September

05.09.2022 prezentácia materiálov vedeniu mesta 22. MZ a 22. MR

07.09.2022 doručenie materiálov 22. MZ a  22. MR na OR pre poslancov MZ 

08.09.2022 distribúcia materiálov 22. MZ a 22. MR poslancom MZ

13.09.2022 22. MR – prerokovanie materiálov MZ a MR

14.09.2022 doručenie doplnkov z MR na OR 

16.09.2022  piatok distribúcia doplnkov z MR poslancom MZ

20.09.2022 22. MZ – prerokovanie materiálov MZ

Október

05.10.2022 zasielať na sekr.  PÚ návrh materiálov pre 23. MZ a 23. MR 

12.10.2022 zoznam materiálov pre 23. MZ a 23. MR doručí sekr. PÚ na OR 

19.10.2022 príprava materiálov 23. MZ a  23. MR  a doručenie na OR                  

24.10.2022 prezentácia materiálov vedeniu mesta 23. MZ a 23. MR

26.10.2022 doručenie materiálov 23. MZ a 23. MR na OR pre poslancov MZ 

27.10.2022 distribúcia materiálov 23. MZ a 23. MR poslancom MZ

November

02.11.2022  streda 23. MR – prerokovanie materiálov MZ a MR

03.11.2022 doručenie doplnkov z MR na OR 

04.11.2022  piatok distribúcia doplnkov z MR poslancom MZ

08.11.2022 23. MZ – prerokovanie materiálov MZ

Zatiaľ nie je známy termín konania volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa v zmysle úpravy volebného zákona uskutočnia v jeden deň. Z tohto dôvodu sa termín posledného rokovania MZ vo volebnom období 2018-2022 a od neho odvíjajúce sa termíny môžu zmeniť.  

Spracované organizačným referátom MsÚ 19.11.2020

24.11.2021 15:49

 
Chcete vedieť, čo je nové?