Občan

IBV Kamenný mlyn, Trnava, Doprava a inž. siete, II. etapa

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu: IBV Kamenný mlyn, Trnava, Doprava a inž. siete, II. etapa. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní.

2.1.2012 12:34

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?