Občan

Informácia o podaní žiadosti na zmenu územného rozhodnutia stavby: „Obytný súbor - Zátvor II., Ulica Piešťanská “, miesto stavby: Novomestská ulica, Ulica Piešťanská, Trnava

Dňa 13. novembra 2019 bola na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnená informácia o podaní žiadosti na zmenu územného rozhodnutia stavby: „Obytný súbor - Zátvor II., Ulica Piešťanská “, miesto stavby: Novomestská ulica, Ulica Piešťanská, Trnava. Na umiestnenie objektov obytného súboru bolo vydané územné rozhodnutie č. OSaŽP/33911-87011/08/Ča zo dňa 15. 12. 2008. Rozhodnutie bude zverejnené až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dokument je prístupný na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/arboria-ii-polyfunkcna-zona-trnava-

14.11.2019 8:40

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?