Občan

OMV Zeleneč - tlaková kanalizačná prípojka, OMV Slovensko s.r.o.

Dňa 29. februára bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou na stavbu: OMV Zeleneč - tlaková kanalizačná prípojka, OMV Slovensko s.r.o., Bratislava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

29.2.2012 3:21

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?