Občan

Pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén v roku 2023

Ministerstvo vnútra SR informuje verejnosť, že pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom bude vykonané najbližšie v piatok 13. januára 2023 o 12. hodine. Na zvyšných elektronických sirénach bude vykonaná tichá skúška.

Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Preskúšanie sirén sa vykonáva pravidelne každý druhý piatok v mesiaci hlasitou alebo tichou skúškou.

S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu pre vojnu na Ukrajine bolo v minulom roku od marca do novembra 2022 vykonávanie hlasitej skúšky sirén pozastavené. Zámerom bolo nevyvolať paniku medzi domácim obyvateľstvom, ako aj vojnou traumatizovanými odídencami z Ukrajiny.
V decembri 2022 bola prvýkrát od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine realizovaná hlasitá skúška sirén na všetkých typoch sirén.

Od januára sa preskúšanie sirén vracia do pôvodného režimu. V roku 2023 sú naplánované štyri hlasité skúšky elektronických sirén (marec, jún, september a december) a osem tichých (technických) skúšok elektronických sirén, a to každý druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 h. Elektromotorické sirény sa preskúšavajú hlasito každý mesiac.

Informácie pochádzajú z facebookovej stránky MV SR.

12.1.2023 18:20