Občan

Predlženie termínu uzávierky Zelený kríčok, Trnava

Z dôvodu realizácia polyfunkčného bytového domu ,,Ulička“ sa predlžuje termín uzávierky ulice Zelený kríčok. 

Doba uzávierky: od 01. 03. 2021  do 31. 03. 2021 alebo do začatia stavebných prác na tejto ulici, ktorých investorom je Mesto Trnava

Úsek a dĺžka uzávierky:  celá dĺžka ulice -  35 mP

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa v zmysle dopravného značenia

 

 
 
 
 

26.2.2021 11:44