Občan

Predĺženie uzávierky Mikovíniho ulice

Z dovôdu pokládky spätných povrchových vrstiev sa predlžuje uzávierka Mikovíniho ulice.

Doba uzávierky:  od 7.00 hod. dňa 3. 5. 2019 do 22.00 hod. dňa 17. 5. 2019

Úsek a dĺžka uzávierky: úplná - podľa priloženej situácie, v dĺžke 270 m od mosta na Mikovíniho ulici, po okružnú križovatku Mikovíniho - Zelenečská.
Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa bude vedená po Nitrianskej ulici, Tamaškovičovej ulici a po Zelenečskej ulici.
Zmeny v mestskej autobusovej doprave budú platiť pre linku č.5 a č.35 podľa prílohy. 

linka č. 5

linka č. 35


 

15.4.2019 11:28