Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 11. decembra na uliciach Rázusova a Námestie SNP

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

11. 12. 2020 v čase od 07.30 h do 15.00 h

  • NÁM. SNP: 2, 2/OP, 3
  • RÁZUSOVA: 1, 5, 6, 7

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

13.11.2020 8:52

 
Chcete vedieť, čo je nové?