Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 12. júla v lokalite ŠM Mníšsky dvor

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 12. 07. 2019 v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.:

 

  • LOKALITA ŠM MNÍŠSKY DVOR: 1, 2/TS, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa vám ospravedlňujeme.
 

31.5.2019 8:19

 
Chcete vedieť, čo je nové?