Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 12. septembra na uliciach Fándlyho, Hurbanova, J. Bottu, Kuzmányho, Okružné námestie, Š. C. Parráka, J. Sambucusa, T. Vansovej, Šafárikova, Študentská, Štúrová

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 12. 09. 2019 v čase od 10.30 hod. do 12.00 hod.:

 

 • FÁNDLYHO: 31, 33, 34, 34/A, 35, 36
 • HURBANOVA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
 • JÁNA BOTTU: 11/TS , 27, 27/PRI, 27/VE, 29, 29/A, 29/B, 29/C, 29/D, 29/E, 29/F, 29/G, 29/PRI, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 64/-, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94
 • KUZMÁNYHO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
 • NÁM. OKRUŽNÉ: 4, 4/OP, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12 OVOCNÁ č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/BL, 12, 13, 13/VE
 • PARRÁKA, Š. C.: 2/VE, 5/BL, 5/VE, 6, 7, 8, 9, 9/OP, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45
 • SAMBUCUSA, J.: 3/OP, 3/VE
 • VANSOVEJ, T.: 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 ZELENÁ č. 1 , 1/BL, 1/VE, 1/ZA, 3, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
 • ŠAFÁRIKOVA: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 19/OP, 20, 21, 22, 23, 23/ZA, 24, 25, 26
 • ŠTUDENTSKÁ: 20/ZA, 22/ZA, 28/ZA
 • ŠTÚROVA: 19, 19A, 38, 44

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

16.8.2019 12:36

 
Chcete vedieť, čo je nové?