Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 16. mája na ulici Modranská a Ružindolská

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
 

dňa 16. 05. 2017 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.:
 

MODRANSKÁ: 1/BL, 1/VE, 2, 2/VE, 3/BL, 55
RUŽINDOLSKÁ: 24/TS

6.4.2017 7:20

 
Chcete vedieť, čo je nové?