Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 18. mája na Zelenečskej

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú 18. mája 2017 od 8.00 do 11.00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné lokality:

ZELENEČSKÁ č. 2, 2/C, 2/RD1, 2/RD2, 2/RD3, 2G

10.4.2017 12:09

 
Chcete vedieť, čo je nové?