Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 18. októbra na uliciach Hornopotočná, Hviezdoslavova, Pekárska a na Trojičnom námestí

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

18. 10. 2021 v čase od 08.00 h do 11.00 h

 

  • HORNOPOTOČNÁ: 1/A, 2, 3
  • HVIEZDOSLAVOVA: 3/D2
  • NÁM. TROJIČNÉ: 7, 8
  • PEKÁRSKA: 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 40/TRI, 40A, 41, 42

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

 

23.9.2021 11:36