Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 2. júla na uliciach Hajdóczyho, Jánošíkova, Kopánkova, Krížová, Kukučínová, Legionárska, Lovecká, Malá, Pažitná, Robotnícka, Suchá, Tatranská a Školská

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

02. 07. 2021 v čase od 08.00 h do 11.00 h

 • HAJDÓCZYHO,  J.: 72
 • JÁNOŠÍKOVA: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34
 • KOPÁNKOVA: 1, 2, 2/VE, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/-, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31
 • KRÍŽOVÁ: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/VE, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23
 • KUKUČÍNOVA:  2/VE, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40
 • LEGIONÁRSKA: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/VE, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
 • LOVECKÁ: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32
 • MALÁ:  1, 1/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12/VE, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
 • PAŽITNÁ: 21, 23, 30
 • ROBOTNÍCKA: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37
 • SUCHÁ:  1, 2, 3, 4, 7, 8, 8/VE, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 4379
 • TATRANSKÁ:  2, 4, 10
 • ŠKOLSKÁ:  1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/OP, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 3844

Z dôvodu,  že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

2.6.2021 12:34