Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 21. apríla na uliciach Fándlyho, Hospodárska, Komenského, J. Sambucusa, Študentská

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 21. 04. 2020 v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod.:

  • FÁNDLYHO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27/A
  • HOSPODÁRSKA: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 59/ZA, 60, 61, 63, 64, 64/BL, 65, 65/BL, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 94, 95, 96
  • KOMENSKÉHO: 17
  • SAMBUCUSA, J.: 17, 17/ZA, 19
  • ŠTUDENTSKÁ: 2, 4

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

23.3.2020 10:51

 
Chcete vedieť, čo je nové?