Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 21. mája na Átriovej ulici

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


 21. 05. 2019 v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod.:

 

  • ÁTRIOVÁ: 16/OP, 103/VE, 8687

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

12.4.2019 13:03

 
Chcete vedieť, čo je nové?