Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 23. júla na Kamennom mlyne

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

23. 7. 2021 v čase od 07.00 h do 15.00 h

 

 
KAMENNÝ MLYN: 1015/24, 1016/7, 1016/8, 1016/9, 1016/11, 1016/15, 1016/17, 1016/19, 1016/23, 1016/27, 1016/31, 1016/33, 1016/39, 1016/41, 1016/4
3, 1016/46, 1016/48, 1016/53, 1016/56, 1016/58, 1016/62, 1016/64, 1016/66, 1016/68, 1016/70, 1016/72, 1016/74, 1016/76, 1016/79, 1
016/80, 1016/83, 1016/85, 1016/86, 1016/91, 1016/93, 1016/97, 1016/99, 1016/101, 1016/103, 1016/104, 1016/105, 1016/109, 1016/1
11, 1016/115, 1016/119, 1016/122, 1016/123, 1016/126, 1016/128, 1016/129, 1016/131, 1016/134, 1016/135, 1016/137, 1016/139, 101
6/140, 1016/145, 1016/149, 1016/151, 1016/154, 1016/155, 1016/157, 1016/159, 1016/161, 1016/164, 1016/165, 1016/166, 1016/169, 
1016/173, 1016/179, 1016/180, 1016/183, 1016/193, 1016/195, 1022/1, 1022/14, 1022/17, 1022/21, 1022/25, 1022/27, 1022/28, 1022/
30, 10261/9, 10261/10, 10261/11, 10261/12, 10261/13, 10261/15, 10261/17, 10261/20, 10261/21, 10261/22, 10261/24, 10261/25, 1026
1/26, 10261/34, 10261/35, 10261/36, 10261/37, 10261/38, 10261/41, 10261/42, 10268/7, 10268/19, 10268/22, 10268/25, 10268/29, 10
268/74, 10268/81
 
Z dôvodu,  že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme.

11.6.2021 8:11

 
Chcete vedieť, čo je nové?