Občan

Prerušenie distribúcie elektriny 27. februára na ulici J. Bottu, Fándlyho, Hurbanova, Kuzmányho, Okružné námestie, Paráka, Sambucusa, Vansovej, Zelená, Šafárikova, Študentská a Štúrova

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


27. 2. 2018 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.:

 • BOTTU, J. č. 11/TS, 27, 27/PRI, 27/VE, 29, 29/A, 29/B, 29/C, 29/D, 29/E, 29/F, 29/G, 29/PRI, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 64/-, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94
 • FÁNDLYHO č. 31 , 33, 34, 34/A, 35, 36
 • HURBANOVA č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • KUZMÁNYHO č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • OKRUŽNÉ NÁMESTIE č. 10 , 11, 12, 12/VE, 4, 4/OP, 5, 6, 7, 8, 9 OVOCNÁ č. 1 , 10, 11/BL, 12, 13, 13/VE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • PARRÁKA, Š.C. č. 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/VE, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 5/BL, 5/VE, 6, 7, 8, 9, 9/OP
 • SAMBUCUSA, J. č. 3/OP , 3/VE
 • VANSOVEJ, T. č. 29 , 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
 • ZELENÁ č. 1 , 1/BL, 1/VE, 1/ZA, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 8, 9
 • ŠAFÁRIKOVA č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 19/OP, 2, 20, 21, 22, 23, 23/ZA, 24, 25, 26
 • ŠTUDENTSKÁ č. 20/ZA , 22/ZA, 28/ZA
 • ŠTÚROVA č. 19 , 19A, 38, 44

24.1.2018 14:30

 
Chcete vedieť, čo je nové?